Copyright 2023 - Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych

Towarzystwo

logo boxistnieje od 1995 roku i zajmuje się najnowszymi technologiami oraz mediami edukacyjnymi, prowadzi działania w zakresie technologii kształcenia i pedagogiki medialnej

Uniwersytet

uam boxTowarzystwo działa przy istniejącym od 1966 roku Zakładzie Technologii Kształcenia, jednostce Wydziału Studiów Edukacyjnych  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Poznań

poznan topsiedzibą Towarzystwa jest miasto Poznań, liczący się ośrodek nauki, przemysłu i handlu, znany m.in. z Międzynarodowych Targów Poznańskich

Kometa - sieć edukacji cyfrowej

kometa20 lutego 2018
Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych zostało partnerem sieci edukacji cyfrowej "Kometa". Celami inicjatywy, budowanej oddolnie przez Stowarzyszenie "Miasta w Internecie", jest wprowadzenie tematyki kompetencji cyfrowej do głównego nurtu dyskusji o rozwoju Polski oraz podniesienie jej znaczenia w debacie publicznej.

Organizatorzy mają także na celu integrację środowiska związanego z tą tematyką oraz zapewnienie platformy organizacyjnej dla prezentacji stanowisk i rekomendacji z tej dziedziny.

W dniach 14-15 marca 2018 roku w Tarnowie odbędzie się Kongres Kompetencji Cyfrowych 2018. Kongres będzie spotkaniem społeczności zawodowej edukacji cyfrowej w Polsce, otwartym dla szerokiego grona badaczy, edukatorów, metodyków, realizatorów projektów i promotorów tej tematyki z całego kraju. W takim gronie podjęta zostanie próba diagnostycznego podsumowania stanu obecnego edukacji cyfrowej w Polsce i wytypowania "gorących" problemów, jakie winny być rozwiązywane przez podmioty zajmujące się tą dziedziną.

Więcej o sieci edukacji cyfrowej "Kometa" i kongresie...

f t g m