Copyright 2023 - Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych

Towarzystwo

logo boxistnieje od 1995 roku i zajmuje się najnowszymi technologiami oraz mediami edukacyjnymi, prowadzi działania w zakresie technologii kształcenia i pedagogiki medialnej

Uniwersytet

uam boxTowarzystwo działa przy istniejącym od 1966 roku Zakładzie Technologii Kształcenia, jednostce Wydziału Studiów Edukacyjnych  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Poznań

poznan topsiedzibą Towarzystwa jest miasto Poznań, liczący się ośrodek nauki, przemysłu i handlu, znany m.in. z Międzynarodowych Targów Poznańskich

Kongres Kompetencji Cyfrowych

kometa20 marca 2018
W dniach 14-15 marca 2018 roku obradował w Tarnowie Kongres Kompetencji Cyfrowych spotkanie polskiej społeczności zawodowej edukacji cyfrowej, zorganizowane przez Stowarzyszenie "Miasta w Internecie". Partnerem kongresu było Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych.

Pomysłodawcą kongresu był pan Krzysztof Głomb, prezes Stowarzyszenia "Miasta w Internecie". W wydarzeniu wzięło udział blisko 170 praktyków i badaczy z całego kraju. Intencją organizatorów było stworzenie forum środowiskowej debaty, a także przestrzeni do proponowania konkretnych inicjatyw i projektów oraz formułowania rekomendacji rozwojowych dla decydentów.

W trakcie kongresu Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych reprezentowała dr Anna Michniuk z Collegium Da Vinci w Poznaniu, która odczytała list Zarządu Towarzystwa, skierowany do uczestników wydarzenia.

W trakcie kongresu troje członków Towarzystwa wygłosiło swoje referaty:

  • dr inż. Marta Ciesielka z Akademii Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – "WebQuest od informacji do wiedzy",
  • dr Danuta Morańska z Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej  "Kompetencje cyfrowe w szkole a awans zawodowy i doskonalenie zawodowe nauczycieli z certyfikacją kompetencji cyfrowych w tle", oraz
  • dr Anna Michniuk z Collegium da Vinci w Poznaniu – "Nowomedialne wspomaganie współczesnej szkoły niewykorzystane możliwości (raport z badań)".

Podczas Kongresu Kompetencji Cyfrowych odbyło się również pierwsze spotkanie Rady Programowej Sieci Edukacji Cyfrowej "Kometa". Rada ma pełnić funkcje doradcze dla koordynatorów sieci, inicjować i promować jej strategiczne działania oraz wypowiadać się w sprawach zasadniczych w imieniu sieci. W założeniu ma działać poprzez zespoły robocze, powoływane w konkretnych sprawach (przygotowanie rekomendacji lub opinii, czy opracowanie propozycji działań sieci). W skład Rady weszła m.in. dr Danuta Morańska z Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Więcej informacji o kongresie...

GALERIA
(fot. Stowarzyszenie "Miasta w Internecie")

f t g m