Copyright 2021 - Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych

Towarzystwo

logo boxistnieje od 1995 roku i zajmuje się najnowszymi technologiami oraz mediami edukacyjnymi, prowadzi działania w zakresie technologii kształcenia i pedagogiki medialnej

Uniwersytet

uam boxTowarzystwo działa przy istniejącym od 1966 roku Zakładzie Technologii Kształcenia, jednostce Wydziału Studiów Edukacyjnych  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Poznań

poznan topsiedzibą Towarzystwa jest miasto Poznań, liczący się ośrodek nauki, przemysłu i handlu, znany m.in. z Międzynarodowych Targów Poznańskich

Dziecko – cyfrowy tubylec w szkole. Problemy i wyzwania

uwm21 marca 2018
Szkoła w cyfrowej rzeczywistości była tematem III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu: "Dziecko – cyfrowy tubylec w szkole. Problemy i wyzwania". Konferencja odbyła się 17 marca 2018 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

W konferencji wzięło udział czworo członków Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych. W sekcji "Media – dydaktyka – nauczyciel" swój referat pod tytułem "Szkoła jako przestrzeń inkubacji aktywności cyfrowej nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej" wygłosiła dr hab. Natalia Walter z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, która również moderowała wystąpienia w tej sekcji. Swoje wystąpienie w tej części konferencji na temat "Eyetrackingowe badanie weryfikacyjne sposobu czytania tekstu u dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się" zaprezentował również dr Rafał Wawer z Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie (współautor: dr Marzena Kowaluk-Romanek).

W sekcji "Media – sztuka – technologie" swój referat pod tytułem "Media jako środowisko edukacyjne ucznia – o rosnącej roli i potencjale TIK w edukacji wczesnoszkolnej" wygłosiła dr Agnieszka Iwanicka z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Czwarte z wystąpień, w sekcji "Media – instrumentarium – młodzież", noszące tytuł "Cywilizacyjne wyzwania edukacji medialnej" wygłosił dr inż. Andrzej Wołodźko z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Więcej o konferencji...

f t g m