Copyright 2023 - Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych

Towarzystwo

logo boxistnieje od 1995 roku i zajmuje się najnowszymi technologiami oraz mediami edukacyjnymi, prowadzi działania w zakresie technologii kształcenia i pedagogiki medialnej

Uniwersytet

uam boxTowarzystwo działa przy istniejącym od 1966 roku Zakładzie Technologii Kształcenia, jednostce Wydziału Studiów Edukacyjnych  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Poznań

poznan topsiedzibą Towarzystwa jest miasto Poznań, liczący się ośrodek nauki, przemysłu i handlu, znany m.in. z Międzynarodowych Targów Poznańskich

Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego "Edu.Ja"

edu ja5 kwietnia 2018
Aula Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu była 4 kwietnia 2018 roku miejscem uroczystej gali, w trakcie której podsumowano konkurs fotograficzny dla uczniów i studentów pod hasłem "Edu.Ja". Jednym z patronów konkursu było Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych.

Celem konkursu było pokazanie przez młodych ludzi, jak widzą edukację oraz siebie w edukacji. W trakcie gali Towarzystwo reprezentowały: dr hab. Natalia Walter – kierownik Zakładu Technologii Kształcenia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz dr Anna Michniuk, która prowadziła uroczystość.

Więcej o wynikach konkursu...

f t g m