Copyright 2023 - Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych

Towarzystwo

logo boxistnieje od 1995 roku i zajmuje się najnowszymi technologiami oraz mediami edukacyjnymi, prowadzi działania w zakresie technologii kształcenia i pedagogiki medialnej

Uniwersytet

uam boxTowarzystwo działa przy istniejącym od 1966 roku Zakładzie Technologii Kształcenia, jednostce Wydziału Studiów Edukacyjnych  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Poznań

poznan topsiedzibą Towarzystwa jest miasto Poznań, liczący się ośrodek nauki, przemysłu i handlu, znany m.in. z Międzynarodowych Targów Poznańskich

XXII Targi Edukacyjne w Poznaniu

targi edukacyjne26 marca 2018
Targi Edukacyjne w Poznaniu wpisały się już na stałe do kalendarza ogólnopolskich i międzynarodowych imprez edukacyjnych i znalazły swoje miejsce w krajobrazie wielkopolskiej oświaty. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem "Edukacja dla zdrowia". Wydarzeniu towarzyszyły konferencje dla nauczycieli i rodziców, warsztaty i pokazy edukacyjne.

W ramach targów, które odbyły się w dniach 23-25 marca 2018 roku na terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich, zaprezentowane zostały także nowoczesne pomoce dydaktyczne.

Pracownicy Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu – mgr Urszula Wittchen, mgr inż. Roman Dwulit i mgr inż. Tadeusz Nowik – będący również członkami Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych, zadbali także aby wśród konferencji dla nauczycieli znalazły się takie, których tematyka związana była z mediami w edukacji i szeroko pojętą technologią informacyjno-komunikacyjną.

Uczestnicy tegorocznych targów mogli zapoznać się m.in. z takimi zagadnieniami:

  • Cyberzagrożenia - bezpieczni w sieci, 
  • Szkoła w Chmurze Microsoft, czyli jak usługi chmurowe usprawniają komunikację i współpracę w nowoczesnej szkole,
  • Usługi chmury w praktyce szkolnej z Office365 – publikacje internetowe, praca zespołowa,
  • Technologia druku 3D.

Więcej o targach...

f t g m