Copyright 2019 - Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych

Towarzystwo

logo boxistnieje od 1995 roku i zajmuje się najnowszymi technologiami oraz mediami edukacyjnymi, prowadzi działania w zakresie technologii kształcenia i pedagogiki medialnej

Uniwersytet

uam boxTowarzystwo działa przy istniejącym od 1966 roku Zakładzie Technologii Kształcenia, jednostce Wydziału Studiów Edukacyjnych  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Poznań

poznan topsiedzibą Towarzystwa jest miasto Poznań, liczący się ośrodek nauki, przemysłu i handlu, znany m.in. z Międzynarodowych Targów Poznańskich

Konsultacje programowe

idea pixabay cc0

2 stycznia 2017
W trakcie IX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Media a edukacja" odbyło się spotkanie programowe Towarzystwa. Jego głównym celem było określenie dalszych kierunków działania. Uczestnicy spotkania zaproponowali przeprowadzenie wśród członków konsultacji, które pozwolą ostatecznie sprecyzować plan działań na kolejne lata.

W związku z powyższym prosimy wszystkich członków Towarzystwa o wpisywanie w dniach 2-19 stycznia 2017 r. do specjalnej tabeli działań, jak również deklarowanie ich wdrożenia. Link do tabeli został przesłany zainteresowanym pocztą elektroniczną.

f t g m