Copyright 2019 - Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych

Towarzystwo

logo boxistnieje od 1995 roku i zajmuje się najnowszymi technologiami oraz mediami edukacyjnymi, prowadzi działania w zakresie technologii kształcenia i pedagogiki medialnej

Uniwersytet

uam boxTowarzystwo działa przy istniejącym od 1966 roku Zakładzie Technologii Kształcenia, jednostce Wydziału Studiów Edukacyjnych  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Poznań

poznan topsiedzibą Towarzystwa jest miasto Poznań, liczący się ośrodek nauki, przemysłu i handlu, znany m.in. z Międzynarodowych Targów Poznańskich

Zebranie władz Towarzystwa

office pixabay cc031 stycznia 2017
W piątek 20 stycznia 2017 r., w budynku Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przy ul. Międzychodzkiej 5, odbyło się pierwsze w tym roku zebranie władz Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych: zarządu oraz komisji rewizyjnej.

W spotkaniu uczestniczyli: prezes prof. zw. dr hab. Wacław Strykowski, wiceprezes mgr Rafał M. Socha, skarbnik mgr Alfreda Smoleń-Przybylska, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej mgr Maria Kaniewska oraz sekretarz mgr Ireneusz Witkowski.

W trakcie spotkania podsumowano rok 2016: zatwierdzono sprawozdanie merytoryczne Zarządu oraz sprawozdanie finansowe Towarzystwa. Komisja Rewizyjna bardzo wysoko oceniła działania związane z reaktywacją działalności stowarzyszenia, jubileuszem 20-lecia oraz współorganizacją IX Konferencji Naukowej "Media a edukacja" pod hasłem "Edukacyjne zastosowania nowych mediów". Ponadto zarząd podjął uchwałę o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych jednej osoby oraz określił szczegółowe kierunki działania, plan pracy, a także budżet Towarzystwa na rok 2017.

Omówiono również przebieg konsultacji programowych, które w formie elektronicznej zostały przeprowadzone w styczniu 2017 r. wśród członków Towarzystwa, a których celem było określenie kierunków działania na kolejne lata.

f t g m