Copyright 2019 - Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych

Towarzystwo

logo boxistnieje od 1995 roku i zajmuje się najnowszymi technologiami oraz mediami edukacyjnymi, prowadzi działania w zakresie technologii kształcenia i pedagogiki medialnej

Uniwersytet

uam boxTowarzystwo działa przy istniejącym od 1966 roku Zakładzie Technologii Kształcenia, jednostce Wydziału Studiów Edukacyjnych  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Poznań

poznan topsiedzibą Towarzystwa jest miasto Poznań, liczący się ośrodek nauki, przemysłu i handlu, znany m.in. z Międzynarodowych Targów Poznańskich

Konferencja o nowych rozwiązaniach ICT

uam6 marca 2017
Zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję Naukową: Edukacja, profilaktyka, terapia wspomagane nowymi rozwiązaniami ICT - stan badań i możliwości zastosowań praktycznych, która odbędzie się 11 maja 2017 r. na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Konferencji patronuje m.in. Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych.

Organizatorem wydarzenia jest Zakład Edukacji Elementarnej i Terapii Pedagogicznej oraz Pracownia Edukacyjnych Zastosowań Informatyki Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM. 

Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) coraz powszechniej wykorzystywane są nie tylko na różnych etapach edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych, ale zaczynają także spełniać istotną rolę w profilaktyce i terapii osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. W jakim stopniu potrafimy jednak wykorzystywać potencjał, jakim narzędzia ICT dysponują? Czy umiemy posługiwać się nimi w sposób kompetentny, ale i odpowiedzialny, sprzyjający efektywnym działaniom edukacyjnym, profilaktycznym i terapeutycznym? Czy stwarzamy szansę, by osoby z którymi pracujemy miały możliwość rozumienia i kontrolowania rozwiązań technologicznych w taki sposób, by ich techniczny wymiar nie dominował nad emocjonalnymi aspektami, ale podnosił jakość życia i stymulował rozwój osobisty i społeczny? Na wiele z tych pytań organizatorzy spróbują udzielić odpowiedzi w sesji plenarnej z udziałem zaproszonych ekspertów oraz w sesji posterowej. Do udziału w konferencji zaproszeni są wszyscy, którzy dostrzegają ogromny potencjał ICT, potrafią je analizować i krytycznie oceniać, a swoimi propozycjami, badaniami, przemyśleniami i doświadczeniami chcieliby podzielić się, prowadząc dyskusję w czasie prezentacji posterowej.

Jednym z dwóch przewodniczących komitetu naukowego i organizacyjnego konferencji jest prof. dr hab. Paweł Topol, członek Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych. Komitet naukowy swoją obecnością zaszczycili również członkowie naszego towarzystwa - prof. dr hab. Janusz Morbitzer z Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, prof. dr hab. Ryszard Pęczkowski - dziekan Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz prof. zw. dr hab. Wacław Strykowski.

Więcej informacji...

 

f t g m