Copyright 2019 - Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych

Towarzystwo

logo boxistnieje od 1995 roku i zajmuje się najnowszymi technologiami oraz mediami edukacyjnymi, prowadzi działania w zakresie technologii kształcenia i pedagogiki medialnej

Uniwersytet

uam boxTowarzystwo działa przy istniejącym od 1966 roku Zakładzie Technologii Kształcenia, jednostce Wydziału Studiów Edukacyjnych  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Poznań

poznan topsiedzibą Towarzystwa jest miasto Poznań, liczący się ośrodek nauki, przemysłu i handlu, znany m.in. z Międzynarodowych Targów Poznańskich

III Seminarium Młodych Medioznawców i Komunikologów

cdv logo9 marca 2017
Katedra Edukacji i Nowych Mediów Collegium Da Vinci razem z Forum Młodych Medioznawców i Komunikologów PTKS oraz Polskim Towarzystwem Technologii i Mediów Edukacyjnych organizują 10 listopada 2017 r. w Poznaniu pod hasłem "Do It Yourself w mieście Know How" III Seminarium Młodych Medioznawców i Komunikologów.

Seminarium skierowane jest do doktorantów i młodych doktorów (pracowników niesamodzielnych) zainteresowanych w szczególności problematyką mediów, komunikacji społecznej, a także szeroko pojętej edukacji medialnej. Spotkanie służyć będzie pracy nad materiałami naukowymi, ewaluacji materiałów naukowych i ewentualnemu dopracowaniu ich treści przy współudziale doświadczonych ekspertów naukowych. Przedmiotem pracy w trakcie seminarium będą przesłane wcześniej szkice lub projekty, artykuły będące w trakcie powstawania (working papers) oraz wstępne raporty, z którymi z wyprzedzeniem zapoznają się wszyscy członkowie grupy.

Uczestnicy zostaną dobrani według podobieństwa tematyki, perspektywy badawczej lub wykorzystywanych metod badawczych. Pod kierunkiem ekspertów i we współpracy z osobami realizującymi podobne badania uczestnicy będą mieli okazję wspólnie przeanalizować konkretne zagadnienia, związane z dalszą pracą.

Komitet organizacyjny tworzą dr Anna Zięty, dr Bartłomiej Łódzki i dr Krzysztof Kuźmicz z Collegium Da Vinci, członek Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych.

Zgłoszenia można nadsyłać do 31 maja 2017 r. przez formularz na stronie internetowej CDV.

Więcej informacji...

f t g m