Copyright 2019 - Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych

Towarzystwo

logo boxistnieje od 1995 roku i zajmuje się najnowszymi technologiami oraz mediami edukacyjnymi, prowadzi działania w zakresie technologii kształcenia i pedagogiki medialnej

Uniwersytet

uam boxTowarzystwo działa przy istniejącym od 1966 roku Zakładzie Technologii Kształcenia, jednostce Wydziału Studiów Edukacyjnych  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Poznań

poznan topsiedzibą Towarzystwa jest miasto Poznań, liczący się ośrodek nauki, przemysłu i handlu, znany m.in. z Międzynarodowych Targów Poznańskich

Towarzystwo patronem konferencji Edukacja Medialna 2.0

uksw11 marca 2017
Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych objęło patronat nad II Konferencją Naukową Edukacja Medialna 2.0, która odbędzie się 31 maja 2017 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Główne obszary tematyczne dotyczyć będą metodologii badań, metodyki, roli NGOs-ów i instytucji kultury oraz edukacji medialnej.

Udział w konferencji (wystąpienie z referatem) jest bezpłatny. Organizatorzy decydują o zakwalifikowaniu danego referatu do wystąpienia. Zgłoszenia są przyjmowane do 15 maja 2017 r.

Zaprezentowane referaty mogą zostać opublikowane w formie artykułów naukowych w "Kwartalniku Nauk o Mediach", w kolejnych numerach, do końca 2017 r.

Więcej informacji... 

f t g m