Copyright 2019 - Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych

Towarzystwo

logo boxistnieje od 1995 roku i zajmuje się najnowszymi technologiami oraz mediami edukacyjnymi, prowadzi działania w zakresie technologii kształcenia i pedagogiki medialnej

Uniwersytet

uam boxTowarzystwo działa przy istniejącym od 1966 roku Zakładzie Technologii Kształcenia, jednostce Wydziału Studiów Edukacyjnych  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Poznań

poznan topsiedzibą Towarzystwa jest miasto Poznań, liczący się ośrodek nauki, przemysłu i handlu, znany m.in. z Międzynarodowych Targów Poznańskich

Towarzystwo na Kongresie Oświatowym EDUTEC

edutec

27 marca 2017
Na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, w dniach 23-24 marca 2017 r., odbył się Ogólnopolski Kongres Oświatowy EDUTEC, zorganizowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. W kongresie wzięło udział liczne grono członków PTTiME.

W wydarzeniu, którego hasłem była "Edukacja w kosmosie informacji", uczestniczyli: prezes prof. zw. dr hab. Wacław Strykowski, prof. dr hab. inż. Janusz Morbitzer z Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, dr Natalia Walter i dr Justyna Strykowska-Nowakowska - reprezentujące Uniwersytet im. Adam Mickiewicza w Poznaniu, mgr Urszula Wittchen i mgr inż. Tadeusz Nowik - organizatorzy kongresu z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu oraz wiceprezes mgr Rafał M. Socha.

Organizatorzy wydarzenia gorąco powitali prezesa towarzystwa prof. Wacława Strykowskiego. Członków Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych, obecnych na kongresie, powitał również w trakcie swojego wystąpienia prof. Janusz Morbitzer, który wygłosił wykład zatytułowany "Edukacja w epoce Internetu". Prof. dr hab. Maciej Tanaś, reprezentujący Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową, zapoznał uczestników wydarzenia z rekomendacjami NASK dla rodziców i nauczycieli, wynikającymi z raportu pt. "Nastolatki w Internecie", natomiast prof. zw. dr hab. inż. Wojciech Cellary - kierownik Katedry Technologii Informacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, przybliżył środowisko cyfrowe, jako naturalne środowisko człowieka. Ostatni z wykładów, dr. Marka Kaczmarzyka, dotyczył rozproszonego autorytetu nauczycieli - memetycznego obrazu współczesnej szkoły.

Panelistką w rozmowie na temat zarządzania informacją w pracy z uczniem niepełnosprawnym była dr Natalia Walter, ekspertka w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy z osobami z różnymi niepełnosprawnościami.

W drugim dniu kongresu można było wysłuchać m.in. wykładów naukowców z Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza w Poznaniu. Prof. dr hab. Jacek Pyżalski wygłosił wykład "Jak korzystanie z sieci wpływa na rozwój młodych ludzi i co mogą z tym zrobić wychowawcy?", natomiast dziekan wydziału prof. zw. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska i dr Michał Klichowski zajęli się edukacją w rzeczywistości globalnej zmiany - "w stronę prorozwojowości, proaktywności i technicyzacji".

Ogólnopolski Kongres Oświatowy EDUTEC wpisał się w cykl imprez targowych, odbywających się w Poznaniu: XXI Targi Edukacyjne, Targi Technologii i Wyposażenia dla Edukacji EDUTEC, XVI Poznańskie Spotkania Targowe "Książka dla Dzieci, Młodzieży i Rodziców" oraz 21. Poznańskie Targi Książki Naukowej i Popularnonaukowej.

GALERIA

f t g m