Copyright 2019 - Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych

Towarzystwo

logo boxistnieje od 1995 roku i zajmuje się najnowszymi technologiami oraz mediami edukacyjnymi, prowadzi działania w zakresie technologii kształcenia i pedagogiki medialnej

Uniwersytet

uam boxTowarzystwo działa przy istniejącym od 1966 roku Zakładzie Technologii Kształcenia, jednostce Wydziału Studiów Edukacyjnych  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Poznań

poznan topsiedzibą Towarzystwa jest miasto Poznań, liczący się ośrodek nauki, przemysłu i handlu, znany m.in. z Międzynarodowych Targów Poznańskich

Olimpiada Cyfrowa

olimpiada cyfrowa22 kwietnia 2017
Zakończyła się pierwsza edycja Olimpiady Cyfrowej, organizowanej przez Fundację Nowoczesna Polska. Finał odbyły się 21 kwietnia 2017 r. w Warszawie. Zwycięzcami zostali uczniowie V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie. I miejsce zajęła Weronika Stelmaszak, II miejsce Gabriela Opile, natomiast III - Bartłomiej Biesiadecki.

Celem olimpiady było kształtowanie świadomych użytkowników mediów cyfrowych, czyli takich, którzy są krytycznymi odbiorcami informacji, którzy rozumieją język mediów. W sposób przemyślany tworzą wizerunek i relacje. Przestrzegają standardów etycznych oraz dbają o swoje bezpieczeństwo w sieci. Świadomi użytkownicy są kreatywni, potrafią tworzyć komunikaty z użyciem nowoczesnych narzędzi, przetwarzać je i prezentować efekty swojej pracy. Dostrzegają i rozumieją również prawne i ekonomiczne aspekty działania mediów.

Członkami Rady Programowej Olimpiady byli dwaj członkowie Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych: prof. dr hab. inż. Janusz Morbitzer z Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz prof. dr hab. Paweł Topol z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Więcej informacji o olimpiadzie...

f t g m