Copyright 2019 - Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych

Towarzystwo

logo boxistnieje od 1995 roku i zajmuje się najnowszymi technologiami oraz mediami edukacyjnymi, prowadzi działania w zakresie technologii kształcenia i pedagogiki medialnej

Uniwersytet

uam boxTowarzystwo działa przy istniejącym od 1966 roku Zakładzie Technologii Kształcenia, jednostce Wydziału Studiów Edukacyjnych  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Poznań

poznan topsiedzibą Towarzystwa jest miasto Poznań, liczący się ośrodek nauki, przemysłu i handlu, znany m.in. z Międzynarodowych Targów Poznańskich

IV Olimpiada Bibliologiczna i Informatologiczna

olimpiada bibliologiczna28 kwietnia 2017
Odbyła się kolejna olimpiada dotycząca mediów - Olimpiada Bibliologiczna i Informatologiczna - organizowana przez Uniwersytet Łódzki. Celem współzawodnictwa było m.in. rozbudzenie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowań związanych z książką, informacją, kulturą czytelniczą i biblioteką. Finał odbył się 24 kwietnia 2017 r. w Łodzi.

Olimpiada składała się z trzech etapów. Wśród uczestników tegorocznego finału olimpiady znalazł się Adam Marciniak, uczeń klasy III kształcącej w zawodzie technik informatyk, z Zespołu Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni, którego opiekunem naukowym w trakcie olimpiady był wiceprezes naszego Towarzystwa mgr Rafał M. Socha.

Więcej informacji o olimpiadzie...

GALERIA

f t g m