Copyright 2019 - Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych

Towarzystwo

logo boxistnieje od 1995 roku i zajmuje się najnowszymi technologiami oraz mediami edukacyjnymi, prowadzi działania w zakresie technologii kształcenia i pedagogiki medialnej

Uniwersytet

uam boxTowarzystwo działa przy istniejącym od 1966 roku Zakładzie Technologii Kształcenia, jednostce Wydziału Studiów Edukacyjnych  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Poznań

poznan topsiedzibą Towarzystwa jest miasto Poznań, liczący się ośrodek nauki, przemysłu i handlu, znany m.in. z Międzynarodowych Targów Poznańskich

Naprawmy prawo autorskie dla edukacji!

naprawmy prawo autorskie10 maja 2017
Do 15 maja 2017 r. trwa międzynarodowa kampania "Right Copyright", której celem jest naprawa prawa autorskiego dla edukacji tak, aby wszyscy nauczyciele w całej Europie mieli swobodę i takie same prawo do korzystania z istniejących zasobów w nauczaniu. Okazją jest trwająca właśnie w Brukseli reforma europejskiego prawa autorskiego.

Aby włączyć się w kampanię wystarczy wejść na stronę "Right Copyright" i podpisać petycję. Jej tekst został przygotowany w kilku językach, także polskim. Wszyscy edukatorzy, nauczyciele, pedagodzy i osoby, którym bliski jest temat edukacji może podpisać petycję. Wyniki kampanii zostaną przedstawione w Parlamencie Europejskim.

Kampanię przygotowało Centrum Cyfrowe w ramach Stowarzyszenia Communia, które opowiada się za polityką powiększania domeny publicznej, rozszerzania dostępu do nauki i sztuki oraz swobodnego z nich korzystania.

Strona, na której można podpisać petycję...

f t g m