Copyright 2019 - Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych

Towarzystwo

logo boxistnieje od 1995 roku i zajmuje się najnowszymi technologiami oraz mediami edukacyjnymi, prowadzi działania w zakresie technologii kształcenia i pedagogiki medialnej

Uniwersytet

uam boxTowarzystwo działa przy istniejącym od 1966 roku Zakładzie Technologii Kształcenia, jednostce Wydziału Studiów Edukacyjnych  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Poznań

poznan topsiedzibą Towarzystwa jest miasto Poznań, liczący się ośrodek nauki, przemysłu i handlu, znany m.in. z Międzynarodowych Targów Poznańskich

Odbyła się konferencja o nowych rozwiązaniach ICT

uam12 maja 2017
Na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się ogólnopolska Konferencja Naukowa: Edukacja, profilaktyka, terapia wspomagane nowymi rozwiązaniami ICT - stan badań i możliwości zastosowań praktycznych. Patronat nad wydarzeniem objęło m.in. Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych.

Konferencja odbyła się w dniu 11 maja 2017 r. w sali Rady Wydziału WSE. Jej moderatorami byli: prof. dr hab. Hanna Krauze-Sikorska i prof. dr hab. Paweł Topol. Otwarcia konferencji dokonał Prorektor ds. informatyzacji oraz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym UAM prof. dr hab. Marek Nawrocki oraz Prodziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM prof. dr hab. Waldemar Segiet.

W pierwszej części swoje wystąpienie wygłosił prof. zw. dr hab. Zbyszko Melosik (ICT a przemiany kultury współczesnej: w niewoli wolności?), prof. dr hab. inż. Janusz Morbitzer (O wybranych kategoriach aksjologicznych w cyfrowym świecie), prof. zw. dr hab. Stanisław Dylak (Dobrostan uczniów: między realnością nierealnego świata cyfrowego a nierealnością realnego świata szkolnego...), prof. zw. dr hab. Maciej M. Sysło (Kojący urok programowania), dr Karina Leksy (Rozwiązania ICT w profilaktyce i terapii – przykłady dobrych praktyk, współautor: prof. dr hab. Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz) oraz prof. dr hab. Paweł Topol (Niepełnosprawność i terapia wspierane przez ICT – intermedia i środowiska wirtualne).

Po sesji posterowej, w drugiej części konferencji wystąpiła prof. dr hab. Kinga Kuszak (Nowe technologie w profilaktyce zaburzeń rozwoju językowego dziecka), dr Natalia Walter (Żyć w pełni pomimo trudności: wspomagająca, kompensacyjna i wspierająca rola ICT), dr Jakub Wieczorek wraz z mgr Violettą Prusińską (Wykorzystanie gier komputerowych z czujnikiem ruchu typu Kinect w ćwiczeniach korygujących wady postawy), dr Michał Klichowski ("Nadal offline" - analiza edukacyjno-terapeutycznego potencjału ICT z perspektywy wyników najnowszych badań, współautor: dr Tomasz Przybyła) oraz prof. dr hab. Jacek Pyżalski (Edukacja medialna – dlaczego musimy odejść z miejsca, gdzie jesteśmy?).

Grono członków Polskiego Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych w trakcie konferencji reprezentowali: prezes prof. zw. dr hab. Wacław Strykowski, prof. dr hab. inż. Janusz Morbitzer z Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz prof. dr hab. Paweł Topol, dr Natalia Walter i dr Justyna Strykowska-Nowakowska z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

f t g m