Copyright 2019 - Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych

Towarzystwo

logo boxistnieje od 1995 roku i zajmuje się najnowszymi technologiami oraz mediami edukacyjnymi, prowadzi działania w zakresie technologii kształcenia i pedagogiki medialnej

Uniwersytet

uam boxTowarzystwo działa przy istniejącym od 1966 roku Zakładzie Technologii Kształcenia, jednostce Wydziału Studiów Edukacyjnych  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Poznań

poznan topsiedzibą Towarzystwa jest miasto Poznań, liczący się ośrodek nauki, przemysłu i handlu, znany m.in. z Międzynarodowych Targów Poznańskich

"Człowiek - Media - Edukacja"

wsb20 maja 2017
Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych objęło patronat honorowy nad 26. Ogólnopolskim Sympozjum Naukowym "Człowiek - Media - Edukacja", które odbędzie się w dniach 29-30 września 2017 r. Organizatorem konferencji jest Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Celem sympozjum jest wymiana teoretycznych refleksji oraz praktycznych doświadczeń w obszarze szeroko rozumianego wykorzystywania mediów cyfrowych w procesie edukacji całożyciowej. Media cyfrowe coraz silniej przenikają do naszego życia, niemal we wszystkich jego aspektach. Niepostrzeżenie staliśmy się obywatelami świata hybrydowego, który powstał w wyniku naturalnej integracji świata realnego i wirtualnego. Zanurzenie w świecie mediów elektronicznych dotyczy szczególnie ludzi młodych.

Wyzwaniem współczesności jest konieczność poszukiwania dróg zrównoważenia postępu technologicznego i humanistycznej refleksji - zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym. W ramach sympozjum planowane jest podjęcie dyskusji, zmierzającej do sformułowania wniosków, w jaki sposób we współczesnym świecie nieustannych zmian, nasyconym mediami cyfrowymi, kształcić człowieka refleksyjnego, krytycznego, odpowiedzialnego i odpornego na manipulacje, dla którego media będą narzędziami rozwoju, a nie intelektualnej i kulturowej degradacji.

Przewodniczącym komitetu organizacyjnego sympozjum jest prof. dr hab. inż. Janusz Morbitzer, członkiem dr Danuta Morańska. Jednym z członków komitetu naukowego jest prof. zw. dr hab. Wacław Strykowski - prezes Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych.

Więcej informacji...

f t g m