Copyright 2019 - Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych

Towarzystwo

logo boxistnieje od 1995 roku i zajmuje się najnowszymi technologiami oraz mediami edukacyjnymi, prowadzi działania w zakresie technologii kształcenia i pedagogiki medialnej

Uniwersytet

uam boxTowarzystwo działa przy istniejącym od 1966 roku Zakładzie Technologii Kształcenia, jednostce Wydziału Studiów Edukacyjnych  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Poznań

poznan topsiedzibą Towarzystwa jest miasto Poznań, liczący się ośrodek nauki, przemysłu i handlu, znany m.in. z Międzynarodowych Targów Poznańskich

Odbyła się konferencja Edukacja Medialna 2.0

edukacja medialna 2 01 czerwca 2017
W dniu 31 maja 2017 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się II Konferencja Naukowa Edukacja Medialna 2.0. Wystąpienia prezentowane były w trakcie sesji plenarnej oraz czterech sesji panelowych. Jednym z patronów wydarzenia było Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych.

Konferencję otworzył ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik - Dziekan Wydziału Teologicznego UKSW oraz mgr Witold Kołodziejski - przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

W trakcie sesji plenarnej, która odbyła się pod hasłem Edukacja medialna – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, wygłoszonych zostało osiem referatów. Cztery sesje panelowe dotyczyły natomiast następujących zagadnień: Edukacja medialna wobec zjawiska postprawdy i fakenewsów; Kształtowanie wizerunku w perspektywie edukacji medialnej; Edukacja medialna wobec nowych problemów wychowawczych; Nowe obszary zainteresowań edukacji medialnej.

W konferencji wzięło udział czterech członków Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych. Gospodarz konferencji prof. dr hab. Piotr Drzewiecki przygotował referat Edukacja medialna w naukach o mediach i teologicznych; dr Agnieszka Iwanicka z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu referat Nauczyciel i jego cyfrowe kompetencje wobec wyzwań reformy edukacyjnej; dr Natalia Walter z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu referat Cyfrowa inteligencja emocjonalna: o kształtowaniu empatii i społeczno-emocjonalnej świadomości u współczesnych dzieci; natomiast mgr Rafał M. Socha - wiceprezes Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych - referat Edukacja medialna w opiniach uczniów technikum informatycznego.

GALERIA
(fot. członkowie Studenckiego Koła Naukowego Public Relations Futura Politechniki Koszalińskiej)

f t g m