Copyright 2019 - Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych

Towarzystwo

logo boxistnieje od 1995 roku i zajmuje się najnowszymi technologiami oraz mediami edukacyjnymi, prowadzi działania w zakresie technologii kształcenia i pedagogiki medialnej

Uniwersytet

uam boxTowarzystwo działa przy istniejącym od 1966 roku Zakładzie Technologii Kształcenia, jednostce Wydziału Studiów Edukacyjnych  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Poznań

poznan topsiedzibą Towarzystwa jest miasto Poznań, liczący się ośrodek nauki, przemysłu i handlu, znany m.in. z Międzynarodowych Targów Poznańskich

Seminarium Europejskiego Obserwatorium Audiowizualnego

eao10 czerwca 2017
W ramach polskiej prezydencji Europejskiego Obserwatorium Audiowizualnego (EAO), 8 czerwca 2017 roku w Warszawie odbyło się seminarium "The role of media literacy in the new media landscape". Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych w trakcie wydarzenia reprezentował wiceprezes mgr Rafał M. Socha.

Seminarium rozpoczęli gospodarze miejsca: Witold Kołodziejski, Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Halina Rostek, tegoroczna Przewodnicząca Rady Wykonawczej EAO. Następnie Maja Cappello i Gilles Fontaine, eksperci EAO, opowiedzieli jak w cyfrowym świecie zmienia się dostęp do treści wideo. Przedstawili również wnioski z najnowszego badania "Mapping of media literacy practices and actions in UE-28". Opublikowany w marcu 2017 roku raport stanowi pierwszy tego typu przegląd działań i inicjatyw z zakresu edukacji medialnej. Obejmuje on wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej, opisuje łącznie 547 projektów realizowanych przez 939 podmiotów. Raport uwzględnia takie umiejętności medialne jak: korzystanie z mediów, krytyczne myślenie, kreatywność, dialog międzykulturowy, a także zdolność do partycypacji i interakcji. Raport powstał na zamówienie i z funduszy Komisji Europejskiej. W opracowaniu polskiej części raportu uczestniczyły dr Agnieszka Iwanicka i dr Natalia Walter z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - członkinie Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych.

W dalszej części konferencji o edukacji medialnej w Polsce z perspektywy krajowego organu regulacyjnego opowiedziała Ewa Murawska-Najmiec z Departamentu Strategii Biura KRRiT. Wśród wymienionych naukowców zajmujących się tą tematyką wymieniła m.in. prof. Wacława Strykowskiego, prof. Stanisława Dylaka i prof. Wojciecha Skrzydlewskiego.

Kolejny panel dotyczył krajowych przykładów dobrych praktyk w zakresie media literacy. Uczestniczyło w nim trzech przedstawicieli krajowych organów regulacyjnych: dr Leo Pekkala z Finlandii, György Ocskó z Węgier oraz prof. Jamal Eddine Naji z Maroka.

Europejskie Obserwatorium Audiowizualne jest międzynarodową organizacją działającą przy Radzie Europy. Zostało założone w 1992 roku. Działalność organizacji finansowana jest głównie z bezpośrednich wkładów państw członkowskich oraz Wspólnot Europejskich, reprezentowanych przez Komisję Europejską. Siedzibą EAO jest Strasburg we Francji.

GALERIA

f t g m