Copyright 2019 - Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych

Towarzystwo

logo boxistnieje od 1995 roku i zajmuje się najnowszymi technologiami oraz mediami edukacyjnymi, prowadzi działania w zakresie technologii kształcenia i pedagogiki medialnej

Uniwersytet

uam boxTowarzystwo działa przy istniejącym od 1966 roku Zakładzie Technologii Kształcenia, jednostce Wydziału Studiów Edukacyjnych  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Poznań

poznan topsiedzibą Towarzystwa jest miasto Poznań, liczący się ośrodek nauki, przemysłu i handlu, znany m.in. z Międzynarodowych Targów Poznańskich

Zebranie władz Towarzystwa

office pixabay cc028 września 2017
W środę 27 września 2017 roku odbyło się zebranie Zarządu Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych. Zarząd dokonał uzupełnienia swojego składu, podsumował konsultacje w sprawie kierunków programowo-organizacyjnych Towarzystwa oraz podjął uchwałę w sprawach członkowskich.

W związku ze śmiercią skarbnika stowarzyszenia, mgr Alfredy Smoleń-Przybylskiej, Zarząd stwierdził wygaśnięcie mandatu oraz dokonał uzupełnienia swojego składu. Funkcję skarbnika powierzono wieloletniej członkini Towarzystwa, mgr Aleksandrze Dorocie Smoleń.

Następnie podsumowano konsultacje, które przeprowadzono w gronie członków Towarzystwa w pierwszym półroczu 2017 roku. Miały one za zadanie sprecyzowanie kierunków programowo-organizacyjnych stowarzyszenia na kolejne lata.

Członkowie Zarządu zajęli również stanowisko w sprawie edukacji medialnej w polskich szkołach, celem zaprezentowania dokumentu na 26. Ogólnopolskim Sympozjum Naukowym "Człowiek - Media - Edukacja", zaplanowanym na 29-30 września 2017 roku w Dąbrowie Górniczej.

Ostatnia z podjętych uchwał dotyczyła skreślenia z listy członków dwóch osób, które zalegały z opłaceniem składek członkowskich za dwa lata.

f t g m