Copyright 2023 - Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych

Towarzystwo

logo boxistnieje od 1995 roku i zajmuje się najnowszymi technologiami oraz mediami edukacyjnymi, prowadzi działania w zakresie technologii kształcenia i pedagogiki medialnej

Uniwersytet

uam boxTowarzystwo działa przy istniejącym od 1966 roku Zakładzie Technologii Kształcenia, jednostce Wydziału Studiów Edukacyjnych  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Poznań

poznan topsiedzibą Towarzystwa jest miasto Poznań, liczący się ośrodek nauki, przemysłu i handlu, znany m.in. z Międzynarodowych Targów Poznańskich

Media a edukacja. Człowiek – mediakreator

10mae15 stycznia 2018
Zapraszamy do udziału w dziesiątej, jubileuszowej konferencji z cyklu "Media a edukacja". Konferencje te organizowane są w Poznaniu od 1997 roku przez Zakład Technologii Kształcenia Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM, Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych oraz, od kilku lat, przy współudziale Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Od początku istnienia stanowią miejsce refleksji naukowej nad edukacją medialną – kształtowaniem umiejętności świadomego, krytycznego, odpowiedzialnego i selektywnego korzystania z mediów oraz tworzenia i nadawania komunikatów medialnych.

Konferencja odbędzie się w dniach 17-18 września 2018 roku na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 89, w Collegium Floriana Znanieckiego (bud. E).

Tegoroczną konferencję pod hasłem: “Media a edukacja. Człowiek – mediakreator” pragniemy tematycznie odnieść do roli człowieka zanurzonego w świecie mediów. Czy jest on kreatorem rzeczywistości medialnej, jej biernym odbiorcą czy może mediasterowną marionetką? Czy potrzeba współtworzenia przestrzeni medialnej zmienia się wraz z wiekiem lub doświadczeniami? Kim staje się człowiek w obliczu sztucznej inteligencji? Jak wygląda jego edukacja? Czy wreszcie – jakie znaczenie dla uczenia się ma tworzenie komunikatów medialnych?

Szukając odpowiedzi na te i inne pytania, pragniemy włączyć prelegentów w jeden z następujących obszarów tematycznych:

 • Człowiek jako aktywny twórca rzeczywistości medialnej,
 • Młodzież w społeczności online (kształtowanie tożsamości, kreatywność, zachowania w obliczu cyberzagrożeń),
 • Edukacyjna wartość informacji w medialnej przestrzeni fake newsów i pseudonauki,
 • Edukacja informatyczna (dziecięce programowanie, robotyka dla najmłodszych, kompetencje informatyczne młodzieży),
 • Medialne wspomaganie współczesnej instytucji edukacyjnej (oświatowej): dydaktyka, administracja, ergonomia,
 • Szkoła w ławce czy poza nią? (edukacyjna rola mediów, cyberprzestrzeń jako obszar edukacyjny, cyborgizacja i sztuczna inteligencja w edukacji, edukacja w cyberparkach, big data w edukacji),
 • Społeczna rola nowych mediów (wspieranie, wspomaganie, towarzyszenie),
 • Promocja i coaching,
 • Metodologia badań nad edukacją medialną.

W programie konferencji, oprócz wystąpień plenarnych oraz w sekcjach tematycznych, przewidziano:

 • sesję plakatową w przypadku dużej liczby zgłoszeń,
 • zwiedzanie Poznania (przejazd tramwajem turystycznym z przewodnikiem, zwiedzanie przez uczestników ICHOT Brama Poznania, jako przykładu wykorzystania multimediów w interpretacji dziedzictwa),
 • Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych (sprawozdawczo-wyborcze),
 • uroczysty bankiet.

Więcej informacji o konferencji...

f t g m