Copyright 2023 - Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych

Towarzystwo

logo boxistnieje od 1995 roku i zajmuje się najnowszymi technologiami oraz mediami edukacyjnymi, prowadzi działania w zakresie technologii kształcenia i pedagogiki medialnej

Uniwersytet

uam boxTowarzystwo działa przy istniejącym od 1966 roku Zakładzie Technologii Kształcenia, jednostce Wydziału Studiów Edukacyjnych  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Poznań

poznan topsiedzibą Towarzystwa jest miasto Poznań, liczący się ośrodek nauki, przemysłu i handlu, znany m.in. z Międzynarodowych Targów Poznańskich

Podziękowania dla prof. Wojciecha Skrzydlewskiego

prof skrzydlewski22 stycznia 2018
W trakcie posiedzenia Rady Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, które odbyło się w dniu 16 stycznia 2018 roku, miała miejsce uroczystość w trakcie której podziękowano prof. dr. hab. Wojciechowi Skrzydlewskiemu, przechodzącemu formalnie na emeryturę, za wiele lat pracy na rzecz Zakładu Technologii Kształcenia. W uroczystości uczestniczył m.in. prezes Towarzystwa prof. zw. dr hab. Wacław Strykowski oraz grono pracowników zakładu.

f t g m