Copyright 2023 - Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych

Towarzystwo

logo boxistnieje od 1995 roku i zajmuje się najnowszymi technologiami oraz mediami edukacyjnymi, prowadzi działania w zakresie technologii kształcenia i pedagogiki medialnej

Uniwersytet

uam boxTowarzystwo działa przy istniejącym od 1966 roku Zakładzie Technologii Kształcenia, jednostce Wydziału Studiów Edukacyjnych  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Poznań

poznan topsiedzibą Towarzystwa jest miasto Poznań, liczący się ośrodek nauki, przemysłu i handlu, znany m.in. z Międzynarodowych Targów Poznańskich

Zebranie władz Towarzystwa

office pixabay cc012 lutego 2018
W poniedziałek 5 lutego 2018 roku odbyło się pierwsze w tym roku zebranie władz Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych: Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Celem spotkania było podsumowanie 2017 roku oraz podjęcie licznych uchwał z zakresu bieżącej działalności stowarzyszenia.

W spotkaniu uczestniczyli: prezes prof. zw. dr hab. Wacław Strykowski, wiceprezes mgr Rafał M. Socha, skarbnik mgr Aleksandra Dorota Smoleń, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej mgr Maria Kaniewska, wiceprezes mgr Marek Jóźwiak oraz sekretarz mgr Ireneusz Witkowski.

W trakcie spotkania podsumowano rok 2017: zatwierdzono sprawozdanie merytoryczne Zarządu oraz sprawozdanie finansowe Towarzystwa - Komisja Rewizyjna bardzo wysoko oceniła zrealizowane działania. Ponadto Zarząd podjął uchwałę w sprawie planu pracy i budżetu Towarzystwa na rok 2018 oraz patronatu nad konkursem fotograficznym "Edu.Ja" i konkursem "Potyczki Informatyczne".

Omówiono również sprawy organizacyjne X Konferencji Naukowej "Media a edukacja", którą Towarzystwo będzie organizowało w tym roku wspólnie z Zakładem Technologii Kształcenia Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Podjęto również decyzję o zwołaniu Walnego Zebrania Członków. Ustalono, że obrady odbędą się w pierwszym dniu konferencji.

GALERIA

f t g m