Władze

Władze Towarzystwa wybrane przez Walne Zebranie Członków w dniu 17 września 2018 roku
na 4-letnią kadencję:

Zarząd

Komisja Rewizyjna