Copyright 2024 - Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych

Towarzystwo

logo boxistnieje od 1995 roku i zajmuje się najnowszymi technologiami oraz mediami edukacyjnymi, prowadzi działania w zakresie technologii kształcenia i pedagogiki medialnej

Uniwersytet

uam boxTowarzystwo działa przy istniejącym od 1966 roku Zakładzie Technologii Kształcenia, jednostce Wydziału Studiów Edukacyjnych  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Poznań

poznan topsiedzibą Towarzystwa jest miasto Poznań, liczący się ośrodek nauki, przemysłu i handlu, znany m.in. z Międzynarodowych Targów Poznańskich

V Konferencja "Cyberprzestrzeń i Światy Wirtualne"

APS9 maja 2018
W dniu 15 czerwca 2018 roku odbędzie się piąta już konferencja z cyklu "Cyberprzestrzeń i Światy Wirtualne". Organizatorem konferencji jest prof. dr hab. Maciej Tanaś, Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, członek Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych.

Tegoroczne obrady konferencji toczyć się będą pod hasłem "Między ars a téchnē - edukacja w XXI wieku".

Organizatorzy zapraszają do dyskusji na temat relacji pomiędzy sztuką, nauką i edukacją w rozmaitych jej wymiarach teoretycznym, praktycznym, metaforycznym. W założeniach hasło konferencji ma stać się inspiracją dla twórczej, interdyscyplinarnej debaty na temat kształtu współczesnej i przyszłej edukacji oraz roli sztuki w procesie kształcenia i wychowania, daleko wykraczającej poza, jakże przecież ważną, funkcję estetyczną.

Więcej informacji o konferencji...

f t g m