Copyright 2024 - Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych

Towarzystwo

logo boxistnieje od 1995 roku i zajmuje się najnowszymi technologiami oraz mediami edukacyjnymi, prowadzi działania w zakresie technologii kształcenia i pedagogiki medialnej

Uniwersytet

uam boxTowarzystwo działa przy istniejącym od 1966 roku Zakładzie Technologii Kształcenia, jednostce Wydziału Studiów Edukacyjnych  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Poznań

poznan topsiedzibą Towarzystwa jest miasto Poznań, liczący się ośrodek nauki, przemysłu i handlu, znany m.in. z Międzynarodowych Targów Poznańskich

Konferencja "Edukacja 4.0 Dokąd zmierzamy..."

humanitas iie23 lipca 2018
Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych objęło patronat nad interdyscyplinarną konferencją "Edukacja 4.0 Dokąd zmierzamy? Nowoczesna edukacja dla nowoczesnego społeczeństwa", która zainauguruje funkcjonowanie Instytutu Innowacyjnej Edukacji Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu.

Głównym zadaniem tej jednostki będzie wspieranie środowisk zajmujących się kształtowaniem kultury informatycznej społeczeństwa, w tym rozwijanie kompetencji kluczowych niezbędnych w społeczeństwie informacyjnym.

Celem konferencji, która odbędzie się 13 września 2018 roku, jest określenie miejsca i roli mediów elektronicznych w procesie edukacji w kontekście potrzeby kształcenia dla przyszłości. W trakcie konferencji uczestnicy będą poszukiwali odpowiedzi na pytania, które od wielu lat nurtują środowiska związane z edukacją: W jaki sposób wychować młodych ludzi do życia w świecie, którego tempo zmian zaskakuje a kierunek trudno przewidzieć? W jaki sposób przygotować ich do mądrego korzystania z nowych zdobyczy cywilizacyjnych? Jak tworzyć przestrzeń edukacyjną do twórczego i niekonwencjonalnego działania w świecie, w którym świat rzeczywisty wszedł w synergię ze światem wirtualnym? Jak realizować nowe wyzwania, aby osiągnąć sukces? Do dyskusji nad powyższymi problemami zaproszeni zostali specjaliści naukowcy oraz praktycy, który podzielą się z uczestnikami swoją wiedzą i doświadczeniem.

W komitecie naukowym konferencji znaleźli się członkowie Polskiego Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych: dr Danuta Morańska – dyrektor Instytutu Innowacyjnej Edukacji Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, prof. dr hab. inż. Janusz Morbitzer z Akademii WSB oraz prof. dr hab. Maciej Tanaś z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Więcej informacji o konferencji...

f t g m