Copyright 2023 - Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych

Towarzystwo

logo boxistnieje od 1995 roku i zajmuje się najnowszymi technologiami oraz mediami edukacyjnymi, prowadzi działania w zakresie technologii kształcenia i pedagogiki medialnej

Uniwersytet

uam boxTowarzystwo działa przy istniejącym od 1966 roku Zakładzie Technologii Kształcenia, jednostce Wydziału Studiów Edukacyjnych  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Poznań

poznan topsiedzibą Towarzystwa jest miasto Poznań, liczący się ośrodek nauki, przemysłu i handlu, znany m.in. z Międzynarodowych Targów Poznańskich

Odbyła się konferencja "Cyberprzestrzeń i Światy Wirtualne"

APS16 czerwca 2018
W dniu 15 czerwca 2018 roku pod patronatem Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych odbyła się piąta konferencja z cyklu "Cyberprzestrzeń i Światy Wirtualne". Organizatorem konferencji był prof. dr hab. Maciej Tanaś, Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

W komitecie naukowym konferencji znalazło się liczne grono członków Towarzystwa: prof. dr hab. Józef Bednarek z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, prof. dr hab. Piotr Drzewiecki z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, prof. dr hab. inż. Janusz Morbitzer z Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, prof. dr hab. Ryszard Pęczkowski z Uniwersytetu Rzeszowskiego, prof. dr hab. Wacław Strykowski z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. dr hab. Maciej Tanaś z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz prof. dr hab. Marta Wrońska z Uniwersytetu Rzeszowskiego.

W trakcie konferencji zostały wygłoszone m.in. następujące referaty przez członków Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych:

  • prof. dr hab. Ryszard Pęczkowski z Uniwersytetu Rzeszowskiego: Reforma systemu edukacji – sztuka zarządzania czy ograniczenie pedagogicznej wolności?
  • prof. dr hab. inż. Janusz Morbitzer z Akademii WSB: Edukacja w epoce cyfrowej - między techniką a kulturą
  • prof. dr hab. Natalia Walter z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Empatia, wrażliwość i świadomość społeczna online. Rola cyfrowej inteligencji emocjonalnej w budowaniu prospołecznych działań w sieci
  • prof. dr hab. Piotr Drzewiecki z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: Edukacja medialna jako sztuka korzystania z mediów
  • prof. dr hab. Józef Bednarek z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie: Przemiany w obszarze kultury i technologii w społeczeństwie cyfrowym
  • dr Anna Michniuk z Collegium da Vinci w Poznaniu: Współczesna polska szkoła - wirtualna czy realna? (raport z badań własnych)
  • dr Danuta Morańska z Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu: Twórczy nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
  • dr Bożena Dusza z Uniwersytetu Rzeszowskiego: Szanse i bariery rozwojowe ucznia w szkole w perspektywie nauczycieli (raport z badań)
  • dr Marek Hallada z Uniwersytetu Rzeszowskiego: Sztuka tworzenia, sztuka nauczania, sztuka wychowania – cyfrowy świat i jego możliwości w tworzeniu nowej rzeczywistości wizualnej
  • mgr Piotr Karaś z Uniwersytetu Rzeszowskiego: Aplikacje chmurowe – sztuka nauczania nie tylko dorosłych.

Więcej informacji o konferencji...

f t g m