Copyright 2024 - Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych

Towarzystwo

logo boxistnieje od 1995 roku i zajmuje się najnowszymi technologiami oraz mediami edukacyjnymi, prowadzi działania w zakresie technologii kształcenia i pedagogiki medialnej

Uniwersytet

uam boxTowarzystwo działa przy istniejącym od 1966 roku Zakładzie Technologii Kształcenia, jednostce Wydziału Studiów Edukacyjnych  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Poznań

poznan topsiedzibą Towarzystwa jest miasto Poznań, liczący się ośrodek nauki, przemysłu i handlu, znany m.in. z Międzynarodowych Targów Poznańskich

Zebranie Zarządu Towarzystwa

office pixabay cc017 lipca 2018
W poniedziałek 16 lipca 2018 roku odbyło się trzecie w tym roku zebranie Zarządu Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych. Celem spotkania było omówienie bieżących spraw stowarzyszenia. W spotkaniu uczestniczyli: prezes prof. dr hab. Wacław Strykowski, skarbnik mgr Aleksandra Dorota Smoleń oraz wiceprezes mgr Rafał M. Socha.

W trakcie zebrania podsumowano minione wydarzenia: V Konferencję Naukową "Cyberprzestrzeń i Światy Wirtualne", która została zorganizowana przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie 15 czerwca 2018 roku, oraz Konferencję "Umiejętności cyfrowe 2018.pl", która odbyła się w dniu 21 czerwca 2018 roku również w Warszawie.

Następnie omówiono propozycję zawarcia porozumienia ze Stowarzyszeniem "Miasta w Internecie", w zakresie wspólnego podjęcia i realizacji działań na rzecz rozwoju edukacji medialnej i cyfrowej w Polsce. Przedmiotem obrad był również wniosek o patronat Towarzystwa nad interdyscyplinarną konferencją "Edukacja 4.0 Dokąd zmierzamy? Nowoczesna edukacja dla nowoczesnego społeczeństwa".

W dalszej części skarbnik mgr Aleksandra Dorota Smoleń zaprezentowała stan wpływu składek członkowskich za rok 2018. Następnie podjęto uchwałę o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych Towarzystwa dwóch osób i skreśleniu z listy dwóch dotychczasowych członków, w związku z zaleganiem z opłatą składek członkowskich.

Na zakończenie omówiono sprawy organizacyjne X Konferencji Naukowej "Media a edukacja. Człowiek – mediakreator", którą Towarzystwo organizuje wspólnie z Zakładem Technologii Kształcenia Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Konferencja odbędzie się w Poznaniu, w dniach 17-18 września 2018 roku.

f t g m