Copyright 2023 - Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych

Towarzystwo

logo boxistnieje od 1995 roku i zajmuje się najnowszymi technologiami oraz mediami edukacyjnymi, prowadzi działania w zakresie technologii kształcenia i pedagogiki medialnej

Uniwersytet

uam boxTowarzystwo działa przy istniejącym od 1966 roku Zakładzie Technologii Kształcenia, jednostce Wydziału Studiów Edukacyjnych  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Poznań

poznan topsiedzibą Towarzystwa jest miasto Poznań, liczący się ośrodek nauki, przemysłu i handlu, znany m.in. z Międzynarodowych Targów Poznańskich

Konferencja "Umiejętności cyfrowe 2018.pl"

spruc25 czerwca 2018
W Warszawskim Domu Technika NOT 21 czerwca 2018 roku odbyła się konferencja "Umiejętności cyfrowe 2018.pl", organizowana przez Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce. Wydarzenie uzyskało patronat Ministerstwa Cyfryzacji oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

W konferencji uczestniczyło troje członków Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych: dr Danuta Morańska z Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, dr Anna Michniuk z Collegium Da Vici w Poznaniu oraz wiceprezes Towarzystwa mgr Rafał M. Socha.

Celem konferencji było przedyskutowanie propozycji działań mających na celu podniesienie umiejętności cyfrowych obywateli. Podczas spotkania zaprezentowana została diagnoza stanu poziomu umiejętności w Polsce i w Europie, przegląd stopnia realizacji recept z 2017 roku oraz sformowane zostały wyzwania na najbliższy rok. 

W trakcie konferencji wystąpienie na temat "Jak sobie radzić z deficytem umiejętności cyfrowych obywateli?" wygłosiła dr Anna Michniuk. Z przedstawionych przez Panią Doktor badań wynika, że w szkołach wiele jeszcze powinno się zmienić. Polska młodzież korzysta z technologii cyfrowych często w bezrefleksyjny i odtwórczy sposób. Z kolei nauczyciele nie stosują w codziennej pracy metod, które poznają podczas szkoleń. Wiąże się to z jednej strony z wypaleniem zawodowym, a z drugiej – z obawą o to, że uczniowie przewyższają ich pod względem umiejętności cyfrowych.

Konferencja zakończyła się ogłoszeniem "Listy 100" – stu osób, które w wyróżniający sposób przyczyniły się do podniesienia umiejętności cyfrowych w Polsce. W tym zacnym gronie znaleźli się również członkowie Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych.

Partnerem strategicznym wydarzenia był Orange. W gronie partnerów głównych znalazły się następujące podmioty: Huawei, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Więcej informacji o konferencji...

f t g m