Copyright 2023 - Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych

Towarzystwo

logo boxistnieje od 1995 roku i zajmuje się najnowszymi technologiami oraz mediami edukacyjnymi, prowadzi działania w zakresie technologii kształcenia i pedagogiki medialnej

Uniwersytet

uam boxTowarzystwo działa przy istniejącym od 1966 roku Zakładzie Technologii Kształcenia, jednostce Wydziału Studiów Edukacyjnych  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Poznań

poznan topsiedzibą Towarzystwa jest miasto Poznań, liczący się ośrodek nauki, przemysłu i handlu, znany m.in. z Międzynarodowych Targów Poznańskich

Członkowie Towarzystwa na "Liście 100"

lista100 201828 czerwca 2018
Miło nam poinformować, że na "Liście 100" ogłoszonej przez Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych, znalazło się trzech członków Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych. W gronie tym są: prof. dr hab. Wacław Strykowski, prof. dr hab. Natalia Walter oraz mgr Rafał M. Socha.

Umieszczenie na "Liście 100" jest wyróżnieniem za działalność na rzecz rozwijania umiejętności cyfrowych w Polsce. Wkład ten może się przejawiać m.in. poprzez działalność edukacyjną, popularyzatorską, badawczą, analityczną, organizacyjną, wspieranie rzeczowe i finansowe projektów oraz opracowywanie polityk publicznych w zakresie rozwoju umiejętności cyfrowych.

Listę ustaliła kapituła pod przewodnictwem Włodzimierza Marcińskiego – przewodniczącego Rady Programowej Porozumienia, prezesa Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Wręczenie wyróżnień odbędzie się jesienią w Warszawie.

Warto przypomnieć, że w 2017 roku wpisem na "Listę 100" uhonorowany został prof. dr hab. inż. Janusz Morbitzer, członek Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych z Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

Więcej informacji o "Liście 100"...

f t g m