Copyright 2024 - Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych

Towarzystwo

logo boxistnieje od 1995 roku i zajmuje się najnowszymi technologiami oraz mediami edukacyjnymi, prowadzi działania w zakresie technologii kształcenia i pedagogiki medialnej

Uniwersytet

uam boxTowarzystwo działa przy istniejącym od 1966 roku Zakładzie Technologii Kształcenia, jednostce Wydziału Studiów Edukacyjnych  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Poznań

poznan topsiedzibą Towarzystwa jest miasto Poznań, liczący się ośrodek nauki, przemysłu i handlu, znany m.in. z Międzynarodowych Targów Poznańskich

Odnowienie doktoratu prof. Marii Kujawskiej

prof maria kujawska14 maja 2018
W Sali Lubrańskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 5 marca 2018 roku odbyła się uroczystość odnowienia doktoratu członkini Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych prof. zw. dr hab. Marii Kujawskiej. W trakcie pracy na Uniwersytecie Pani Profesor była kierownikiem Archiwum UAM, a także Zakładu Dydaktyki Historii.

Zgodnie z tradycją akademicką, odnowienie doktoratu następuje po upływie pięćdziesięciu lat od daty nadania stopnia doktora.

Prof. Maria Kujawska badała m.in. politykę naukową i oświatową hitlerowskich Niemiec na ziemiach polskich, problemy współczesnej edukacji historycznej czy, wraz z prof. Antonim Czubińskim, dzieje Uniwersytetu. Jak dotąd, prof. Kujawska wypromowała 15 doktorów, 302 magistrów oraz 90 licencjatów. Została odznaczona m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

W trakcie uroczystości Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych reprezentował prezes prof. dr hab. Wacław Strykowski oraz dr Justyna Strykowska-Nowakowska.

Pani Profesor z okazji dostojnego jubileuszu składamy serdeczne gratulacje!

Więcej informacji o uroczystości...
Więcej zdjęć z uroczystości...

f t g m