Copyright 2024 - Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych

Towarzystwo

logo boxistnieje od 1995 roku i zajmuje się najnowszymi technologiami oraz mediami edukacyjnymi, prowadzi działania w zakresie technologii kształcenia i pedagogiki medialnej

Uniwersytet

uam boxTowarzystwo działa przy istniejącym od 1966 roku Zakładzie Technologii Kształcenia, jednostce Wydziału Studiów Edukacyjnych  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Poznań

poznan topsiedzibą Towarzystwa jest miasto Poznań, liczący się ośrodek nauki, przemysłu i handlu, znany m.in. z Międzynarodowych Targów Poznańskich

Przygotowania do konferencji "Media a edukacja"

10mae27 lipca 2018
W Zakładzie Technologii Kształcenia Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu obradował komitet organizacyjny X Konferencji Naukowej "Media a edukacja. Człowiek – mediakreator", która odbędzie się w dniach 17-18 września 2018 roku w Poznaniu.

W spotkaniu wzięli udział: prof. dr hab. Natalia Walter, dr Agnieszka Iwanicka, dr inż. Mariusz Kąkolewicz, dr Anna Michniuk oraz mgr Rafał M. Socha.

Zamknięto już listę uczestników. Rozpoczęto układanie programu konferencji. Równolegle trwają inne działania organizacyjne.

Przypominamy, że do dnia 31 lipca 2018 roku należy przesłać teksty artykułów, które zostaną opublikowane w monografii naukowej. Najlepsze oryginalne artykuły empiryczne o wysokim poziomie merytorycznym, po pozytywnej procedurze recenzyjnej, zostaną przetłumaczone na język angielski i opublikowane w specjalnym numerze "Interdisciplinary contexts of Special Pedagogy" (9 punktów).

Również do dnia 31 lipca 2018 roku należy uiścić opłatę konferencyjną w wysokości 350 zł, na rachunek bankowy:
Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych
60-371 Poznań, ul. Międzychodzka 5
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.: 46 2030 0045 1110 0000 0423 8080
w tytule przelewu podając imię i nazwisko uczestnika.

Więcej informacji o konferencji...

f t g m