Copyright 2024 - Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych

Towarzystwo

logo boxistnieje od 1995 roku i zajmuje się najnowszymi technologiami oraz mediami edukacyjnymi, prowadzi działania w zakresie technologii kształcenia i pedagogiki medialnej

Uniwersytet

uam boxTowarzystwo działa przy istniejącym od 1966 roku Zakładzie Technologii Kształcenia, jednostce Wydziału Studiów Edukacyjnych  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Poznań

poznan topsiedzibą Towarzystwa jest miasto Poznań, liczący się ośrodek nauki, przemysłu i handlu, znany m.in. z Międzynarodowych Targów Poznańskich

Nowi członkowie Towarzystwa

czlonkowie

5 października 2018
Zarząd Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych podjął w dniu 1 października 2018 roku uchwałę w sprawie przyjęcia dziewięciu nowych członków do naszej organizacji. Wyrażamy podziękowanie, że swój akces do działań w ramach Towarzystwa złożyli:

  • mgr Agnieszka Magdalena Barwicka z Zakładu Technologii Kształcenia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
  • dr Sylwia Galanciak - prodziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, 
  • dr Joanna Jatkowska z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 
  • dr inż. Mariusz Kąkolewicz z Zakładu Technologii Kształcenia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
  • dr Zbigniew Łęski z Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, 
  • mgr Grzegorz Polański z Uniwersytetu Rzeszowskiego, 
  • dr Joanna Rabiega-Wiśniewska reprezentująca Fundację Pro Cultura, 
  • mgr inż. Ewa Sumowska z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu oraz 
  • dr Zbigniew Wieczorek z Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.
f t g m