Copyright 2024 - Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych

Towarzystwo

logo boxistnieje od 1995 roku i zajmuje się najnowszymi technologiami oraz mediami edukacyjnymi, prowadzi działania w zakresie technologii kształcenia i pedagogiki medialnej

Uniwersytet

uam boxTowarzystwo działa przy istniejącym od 1966 roku Zakładzie Technologii Kształcenia, jednostce Wydziału Studiów Edukacyjnych  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Poznań

poznan topsiedzibą Towarzystwa jest miasto Poznań, liczący się ośrodek nauki, przemysłu i handlu, znany m.in. z Międzynarodowych Targów Poznańskich

Smartfon w szkole – rekomendacje

smartfon4 listopada 2018
Ukazało się studium "Smartfon w szkole jako osobiste narzędzie edukacyjne ucznia. Analiza i rekomendacje ekspertów Sieci edukacji cyfrowej Komet@". Dokument zawiera diagnozę postaw interesariuszy szkoły K12 wobec korzystania ze smartfonów, analizę ich zastosowań w dydaktyce i praktyce uczenia się oraz stosowne rekomendacje.

W dwunastoosobowym zespole pracującym nad studium znalazło się czterech członków Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych: prof. dr hab. Piotr Drzewiecki z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, dr Magdalena Maziarz z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie, dr Anna Michniuk z Collegium da Vinci w Poznaniu oraz dr Danuta Morańska z Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Dokument redakcyjnie przygotował prezes Stowarzyszenia "Miasta w Internecie" pan Krzysztof Głomb.

Zachęcamy do zapoznania się ze studium oraz rekomendacjami dla Ministerstwa Edukacji Narodowej, samorządów, nauczycieli i dyrektorów szkół. Wydawcą publikacji jest Stowarzyszenie "Miasta w Internecie".

Pobierz dokument...

(fot. Stowarzyszenie "Miasta w Internecie")

f t g m