Copyright 2024 - Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych

Towarzystwo

logo boxistnieje od 1995 roku i zajmuje się najnowszymi technologiami oraz mediami edukacyjnymi, prowadzi działania w zakresie technologii kształcenia i pedagogiki medialnej

Uniwersytet

uam boxTowarzystwo działa przy istniejącym od 1966 roku Zakładzie Technologii Kształcenia, jednostce Wydziału Studiów Edukacyjnych  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Poznań

poznan topsiedzibą Towarzystwa jest miasto Poznań, liczący się ośrodek nauki, przemysłu i handlu, znany m.in. z Międzynarodowych Targów Poznańskich

XV Walne Zebranie Członków

15 wzc17 września 2018
W Bramie Poznania ICHOT obradowało XV Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych. W trakcie zebrania podsumowano kadencję lat 2015-2018, dokonano wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz podjęto uchwały kierunkowe na kolejne 4 lata działalności.

Zebranie otworzył prezes Towarzystwa prof. dr hab. Wacław Strykowski, który zaproponował na przewodniczącego zebrania wiceprezesa mgr. Rafała M. Sochę. Protokolantami wybrano mgr Marię Kaniewską i mgr Aleksandrę Dorotę Smoleń. Po zatwierdzeniu porządku i regulaminu obrad, uczestnicy uczcili minutą ciszy zmarłych członków Towarzystwa: prof. zw. dr. hab. Kazimierza Wentę, mgr Alfredę Smoleń-Przybylską, prof. zw. dr. hab. Leona Leję, mgr. Mariana Pietraszewskiego oraz dr. Antoniego Zająca.

Następnie rozpatrzono sprawozdania z działalności władz Towarzystwa za okres kadencji: Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Prezes prof. dr hab. Wacław Strykowski podziękował dotychczasowym członkom władz: mgr Aleksandrze Dorocie Smoleń, mgr Marii Kaniewskiej, mgr. Markowi Jóźwiakowi, mgr. Ireneuszowi Witkowskiemu oraz mgr. Rafałowi M. Socha, wręczając okolicznościowe dyplomy. W imieniu członków Towarzystwa, na ręce prezesa prof. dr. hab. Wacława Strykowskiego podziękowania złożyła prof. dr hab. Natalia Walter.  

W dalszej kolejności podjęto uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu. Określono także, że w kolejnej kadencji tak Zarząd, jak i Komisja Rewizyjna będą liczyły po 3 osoby.

XV Walne Zebranie Członków dokonało wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Prezesem został wybrany ponownie prof. dr hab. Wacław Strykowski, wiceprezesem mgr Rafał M. Socha, natomiast skarbnikiem dr Agnieszka Iwanicka. W skład Komisji Rewizyjnej wybrano prof. dr hab. Natalię Walter (przewodnicząca), mgr Marię Kaniewską (wiceprzewodnicząca) i mgr Aleksandrę Dorotę Smoleń (sekretarz).

Ważnym punktem było podjęcie uchwały w sprawie głównych kierunków działania Towarzystwa na okres kadencji. Na zakończenie uczestnicy Walnego Zebrania Członków podjęli również uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej, która będzie obowiązywała od 2019 roku. Na tym obrady zakończono.

Spotkanie kontynuowano w restauracji Tumska na okolicznościowym koncercie oraz w rozmowach towarzyskich.

GALERIA
(fot. dr Anna Michniuk)

f t g m