Copyright 2024 - Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych

Towarzystwo

logo boxistnieje od 1995 roku i zajmuje się najnowszymi technologiami oraz mediami edukacyjnymi, prowadzi działania w zakresie technologii kształcenia i pedagogiki medialnej

Uniwersytet

uam boxTowarzystwo działa przy istniejącym od 1966 roku Zakładzie Technologii Kształcenia, jednostce Wydziału Studiów Edukacyjnych  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Poznań

poznan topsiedzibą Towarzystwa jest miasto Poznań, liczący się ośrodek nauki, przemysłu i handlu, znany m.in. z Międzynarodowych Targów Poznańskich

II Kongres Kompetencji Cyfrowych

kometa18 marca 2019
Edukatorzy, badacze, nauczyciele szkolni i akademiccy, przedstawiciele sektora biznesu edukacyjnego i ICT, spotkali się na II Kongresie Kompetencji Cyfrowych - ogólnopolskim spotkaniu Sieci Edukacji Cyfrowej "Kometa", którego partnerem jest m.in. Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych.

Kongres został zorganizowany pod hasłem "Edukacja w czasach cyfrowej dysrupcji". Odbył się w dniach 15-16 marca 2019 roku, w tarnowskim Centrum Sztuki Mościce.

W wydarzeniu wzięli udział członkowie Towarzystwa: dr Sylwia Galanciak - prodziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, dr Anna Michniuk reprezentująca Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Akademię im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, dr Danuta Morańska - dyrektor Instytutu Innowacyjnej Edukacji Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu oraz dr Joanna Rabiega-Wiśniewska z Fundacji Pro Cultura, 

Ważnym punktem kongresu było wystąpienie wicepremiera dr. Jarosława Gowina, który starał się przybliżyć uczestnikom wydarzenia strategię Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie zwiększania kompetencji cyfrowych Polaków i lepszego przygotowania ich do pracy oraz pełnienia aktywnej, wiodącej roli na rynkach europejskich.

Kulminacją II Kongresu Kompetencji Cyfrowych było zaprezentowanie, przyjęcie i sygnowanie Deklaracji Tarnowskiej na rzecz cyfrowej transformacji polskiej szkoły, w której przedstawiciele Stowarzyszenia "Miasta w Internecie" oraz NASK - PIB apelują o mądrą i bezpieczną modernizację szkół zmierzającą do stworzenia w nich cyfrowych środowisk uczenia.

Więcej infromacji o kongresie...

f t g m