Copyright 2024 - Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych

Towarzystwo

logo boxistnieje od 1995 roku i zajmuje się najnowszymi technologiami oraz mediami edukacyjnymi, prowadzi działania w zakresie technologii kształcenia i pedagogiki medialnej

Uniwersytet

uam boxTowarzystwo działa przy istniejącym od 1966 roku Zakładzie Technologii Kształcenia, jednostce Wydziału Studiów Edukacyjnych  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Poznań

poznan topsiedzibą Towarzystwa jest miasto Poznań, liczący się ośrodek nauki, przemysłu i handlu, znany m.in. z Międzynarodowych Targów Poznańskich

Dziecko – cyfrowy tubylec... Środowisko cyfrowe dla edukacji

uwm24 marca 2019
Środowisko cyfrowe dla edukacji było tematem IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu: "Dziecko – cyfrowy tubylec w szkole. Problemy i wyzwania". Konferencja odbyła się 23 marca 2019 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

W konferencji wzięło udział sześcioro członków Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych:

  • prof. dr hab. inż. Janusz Morbitzer z Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, który wygłosił referat "Edukacja w czasach idiokracji – nowe wyzwania i zadania",
  • dr hab. Natalia Walter z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, która przedstawiła referat "Cyfrowe wspomaganie czytelnictwa dziecięcego. Rola audiobooków w edukacji elementarnej",
  • dr inż. Andrzej Wołodźko z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, który zaprezentował referat "Osoba przedmiotem manipulacji kreatorów mediów",
  • dr Sylwia Galanciak z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, która wygłosiła referat na temat dostępu do technologii cyfrowych w kontekście kapitału naukowego uczniów – wyniki ewaluacji programu „Argos”,
  • dr Agnieszka Iwanicka z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, która przedstawiła referat "Nabywanie cyfrowych doświadczeń przez dzieci w wieku wczesnoszkolnym – w świetle badań własnych",
  • mgr Agnieszka Barwicka z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, która zaprezentowała referat "Sketchnoting w wersji cyfrowej".

Więcej o konferencji...

f t g m