Copyright 2024 - Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych

Towarzystwo

logo boxistnieje od 1995 roku i zajmuje się najnowszymi technologiami oraz mediami edukacyjnymi, prowadzi działania w zakresie technologii kształcenia i pedagogiki medialnej

Uniwersytet

uam boxTowarzystwo działa przy istniejącym od 1966 roku Zakładzie Technologii Kształcenia, jednostce Wydziału Studiów Edukacyjnych  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Poznań

poznan topsiedzibą Towarzystwa jest miasto Poznań, liczący się ośrodek nauki, przemysłu i handlu, znany m.in. z Międzynarodowych Targów Poznańskich

II spotkanie Zespołu Pedagogiki Medialnej KNP PAN

knp pan25 kwietnia 2019
Uniwersytet Rzeszowski był gospodarzem II spotkania Zespołu Pedagogiki Medialnej Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, które odbyło się 5 kwietnia 2019 roku. Spotkanie otworzył Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Wojciech Walat oraz Dziekan Wydziału Pedagogicznego prof. dr hab. Ryszard Pęczkowski. 

W skład zespołu wchodzi liczne grono członków Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych:

 • prof. dr hab. Maciej Tanaś z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - przewodniczący zespołu,
 • prof. dr hab. Józef Bednarek z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie,
 • prof. dr hab. Janusz Morbitzer z Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej,
 • prof. dr hab. Ryszard Pęczkowski z Uniwersytetu Rzeszowskiego, 
 • prof. dr hab. Natalia Walter z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • prof. dr hab. Marta Wrońska z Uniwersytetu Rzeszowskiego,
 • dr Katarzyna Bocheńska-Włostowska z Pedagogium – Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie,
 • dr Jakub Czopek z Uniwersytetu Rzeszowskiego,
 • dr Sylwia Galanciak z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie,
 • dr Agnieszka Iwanicka z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • dr Zbigniew Łęski z Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie,
 • dr Zbigniew Wieczorek z Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie,
 • mgr Piotr Karaś z Uniwersytetu Rzeszowskiego,
 • mgr Rafał M. Socha – wiceprezes Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych.

Uczestnicy spotkania pracowali w czterech zespołach zadaniowych:

 • Stan pedagogiki medialnej w Polsce - mapa pól badań podejmowanych w ośrodkach akademickich,
 • Działania wspierające rozwój młodych uczonych w zakresie pedagogiki medialnej,
 • Rekomendacje dla MEN dotyczące realizacji edukacji medialnej w szkołach,
 • Rekomendacje dla MNiSW dotyczące potrzeb kształcenia uzupełniającego nauczycieli w zakresie pedagogiki medialnej.
f t g m