Copyright 2024 - Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych

Towarzystwo

logo boxistnieje od 1995 roku i zajmuje się najnowszymi technologiami oraz mediami edukacyjnymi, prowadzi działania w zakresie technologii kształcenia i pedagogiki medialnej

Uniwersytet

uam boxTowarzystwo działa przy istniejącym od 1966 roku Zakładzie Technologii Kształcenia, jednostce Wydziału Studiów Edukacyjnych  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Poznań

poznan topsiedzibą Towarzystwa jest miasto Poznań, liczący się ośrodek nauki, przemysłu i handlu, znany m.in. z Międzynarodowych Targów Poznańskich

100 lat Uniwersytetu Poznańskiego

100 lat uam7 maja 2019
W dniu dzisijszym mija dokładanie 100 lat od powołania Uniwersytetu Poznańskiego – Alma Mater Posnaniensis. To właśnie przy tej Uczelni, która od 1955 roku nosi imię Adama Mickiewicza, powstało Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych. Warto podkreślić, że z Uniwersytetu Poznańskiego wywodzi się również Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oraz Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu.

Razem z pracownikami, absolwentami i studentami Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza cieszymy się z tego dostojnego Jubileuszu. Vivat Academia, vivant professores!

f t g m