Copyright 2024 - Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych

Towarzystwo

logo boxistnieje od 1995 roku i zajmuje się najnowszymi technologiami oraz mediami edukacyjnymi, prowadzi działania w zakresie technologii kształcenia i pedagogiki medialnej

Uniwersytet

uam boxTowarzystwo działa przy istniejącym od 1966 roku Zakładzie Technologii Kształcenia, jednostce Wydziału Studiów Edukacyjnych  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Poznań

poznan topsiedzibą Towarzystwa jest miasto Poznań, liczący się ośrodek nauki, przemysłu i handlu, znany m.in. z Międzynarodowych Targów Poznańskich

Sylwetki sławnych i zasłużonych absolwentów UAM

sylwetki10 maja 2019
Z inicjatywy Stowarzyszenia Absolwentów UAM powstała książka "Sylwetki sławnych i zasłużonych absolwentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu". Wśród uhonorowanych osób znalazł się prof. dr hab. Leon Leja, twórca polskiej szkoły technologii kształcenia, członek założyciel Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych.

Na apel Stowarzyszenia Absolwentów UAM, skierowany do rektorów uczelni poznańskich wyrosłych z pnia Uniwersytetu Poznańskiego oraz dziekanów UAM, zostały zgłoszone kandydatury, z wyłączeniem osób żyjących. W tej edycji uwzględniono wyróżniających się absolwentów, którzy swoją działalnością naukową i społeczną przekroczyli bariery uczelni, miasta, często kraju. Są to osoby, które w historii Uniwersytetu, w dziejach nauki, kultury, gospodarki i w życiu publicznym pozostawiły trwały ślad.

Recenzentem publikacji, wydanej przez Wydawnictwo Naukowe UAM, był prezes Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych prof. dr hab. Wacław Strykowski.

Więcej informacji o książce na stronie wydawnictwa...

f t g m