Copyright 2024 - Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych

Towarzystwo

logo boxistnieje od 1995 roku i zajmuje się najnowszymi technologiami oraz mediami edukacyjnymi, prowadzi działania w zakresie technologii kształcenia i pedagogiki medialnej

Uniwersytet

uam boxTowarzystwo działa przy istniejącym od 1966 roku Zakładzie Technologii Kształcenia, jednostce Wydziału Studiów Edukacyjnych  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Poznań

poznan topsiedzibą Towarzystwa jest miasto Poznań, liczący się ośrodek nauki, przemysłu i handlu, znany m.in. z Międzynarodowych Targów Poznańskich

VI Konferencja "Cyberprzestrzeń i Światy Wirtualne"

APS10 czerwca 2019
W dniu 7 czerwca 2019 roku odbyła się szósta konferencja z cyklu "Cyberprzestrzeń i Światy Wirtualne". Organizatorem wydarzenia był prof. dr hab. Maciej Tanaś, Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, członek Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych.

Tegoroczne obrady konferencji toczyły się będą pod hasłem "Człowiek w przestrzeni mediów cyfrowych – między wolnością a dramatem zniewolenia".

Patronaty honorowe nad wydarzeniem objęły: Ministerstwo Cyfryzacji, Polski Komitet ds. UNESCO, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka, Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych oraz Zespół Pedagogiki Medialnej przy KNP PAN.

Organizatorami i partnerami merytorycznymi konferencji była Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) – Państwowy Instytu Badawczy oraz Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Rzeszowskiego. Partnerami była Fundacja Orange, Otwarta Akademia Nauki oraz Fundacja Nowoczesne Mazowsze.

Honorowy przewodniczący konferencji był JM Rektor APS, prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski. W skład Komitetu Naukowego weszło m.in. ośmiu członków Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych: prof. dr hab. Józef Bednarek (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie), prof. dr hab. Piotr Drzewiecki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), prof. dr hab. inż. Janusz Morbitzer (Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej), prof. dr hab. Ryszard Pęczkowski (Uniwersytet Rzeszowski), prof. dr hab. Marek Sokołowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), prof. dr hab. Wacław Strykowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. dr hab. Maciej Tanaś (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie) i prof. dr hab. Marta Wrońska (Uniwersytet Rzeszowski).

Więcej informacji o konferencji...

f t g m