Copyright 2024 - Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych

Towarzystwo

logo boxistnieje od 1995 roku i zajmuje się najnowszymi technologiami oraz mediami edukacyjnymi, prowadzi działania w zakresie technologii kształcenia i pedagogiki medialnej

Uniwersytet

uam boxTowarzystwo działa przy istniejącym od 1966 roku Zakładzie Technologii Kształcenia, jednostce Wydziału Studiów Edukacyjnych  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Poznań

poznan topsiedzibą Towarzystwa jest miasto Poznań, liczący się ośrodek nauki, przemysłu i handlu, znany m.in. z Międzynarodowych Targów Poznańskich

BigData w edukacji. Content 1.0

bigdata8 lipca 2019
Nakładem Wydawnictwa Akademii Pedagogiki Specjalnej ukazała się książka "BigData w edukacji. Content 1.0 – prototyp aplikacji do analizy treści internetu". Autorami publikacji są prof. dr hab. Maciej Tanaś, dr inż. Mariusz Kamola, dr Rafał Lange i mgr Mariusz Fila – członkowie zespołu NASK Państwowego Instytutu Badawczego.

Jak pisze w recenzji prof. dr hab. Barbara Galas, raport badawczy wiąże się z nurtem poszukiwania nowych narzędzi do analizy i przetwarzania wielkich zbiorów danych, oraz ich zastosowania w metodologii badań społecznych i edukacyjnych, w czasie gdy gwałtownie rosną przypływy informacji z wielu różnych źródeł. Dane te mają ogromną użyteczność dla nauki, edukacji, gospodarki czy polityki, co rodzi pilną potrzebę tworzenia nowych metod i technik analizy Big Data, oraz nowych rozwiązań technologicznych, otwierających zupełnie nowe perspektywy poznawcze przed nauką i edukacją, pozwalające zdobyć bezcenną wiedzę o przestrzeni, w jakiej żyjemy.

Temu właśnie ma służyć m.in. przedstawiony w Raporcie projekt Content 1.0, umożliwiający podejmowanie takich analiz z zastosowaniem wielowymiarowej analizy semantycznej treści zeskanowanych danych źródłowych ze stron internetowych i portali społecznościowych. Pierwsze eksperymenty z jego zastosowaniem pokazały, że stwarza on nie tylko duże możliwości analityczne, ale jego otwarty charakter pozwala też na wzbogacanie go o nowe elementy, co wydatnie umożliwia dalszy rozwój i zwiększa potencjalne możliwości jego wykorzystania w badaniach nad edukacją, czy szerzej – w obszarze nauk społecznych.

Publikację można pobrać ze strony researchgate.net.

f t g m