Copyright 2024 - Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych

Towarzystwo

logo boxistnieje od 1995 roku i zajmuje się najnowszymi technologiami oraz mediami edukacyjnymi, prowadzi działania w zakresie technologii kształcenia i pedagogiki medialnej

Uniwersytet

uam boxTowarzystwo działa przy istniejącym od 1966 roku Zakładzie Technologii Kształcenia, jednostce Wydziału Studiów Edukacyjnych  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Poznań

poznan topsiedzibą Towarzystwa jest miasto Poznań, liczący się ośrodek nauki, przemysłu i handlu, znany m.in. z Międzynarodowych Targów Poznańskich

XXVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Człowiek - Media - Edukacja"

akademia wsb

18 lipca 2019
Serdecznie zapraszamy do udziału w XXVII Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Człowiek - Media - Edukacja", która odbędzie się w dniach 27-28 września 2019 roku w Dąbrowie Górniczej. Organizatorem konferencji jest Katedra Pedagogiki Akademii WSB, a honorowy patronat nad wydarzeniem objęło Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych.

Celem konferencji jest wymiana teoretycznych refleksji oraz praktycznych doświadczeń w obszarze szeroko rozumianego wykorzystywania mediów cyfrowych w procesie edukacji całożyciowej. Media cyfrowe, a ostatnio także sztuczna inteligencja oraz robotyka coraz silniej przenikają do naszego życia, niemal we wszystkich jego aspektach. Niepostrzeżenie staliśmy się obywatelami świata hybrydowego, który powstał w wyniku naturalnej integracji świata realnego i wirtualnego.

Ramowa tematyka XXVII Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Człowiek - Media - Edukacja" obejmować będzie następujące bloki:

  • Edukacja medialna,
  • Edukacja w cyfrowym świecie – nowe szanse i zagrożenia,
  • Dziecko w świecie mediów,
  • Seniorzy w społeczeństwie sieci,
  • Aspekty społeczne i kulturowe mediów,
  • Sztuczna inteligencja w edukacji,
  • Zagrożenia ze strony mediów (w tym Internet, patostreaming, sieć 5G itd.).

Przewodniczącym komitetu naukowego i organizacyjnego konferencji jest prof. dr hab. inż. Janusz Morbitzer, członek Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych. W gronie komitetu naukowego znajdują się również członkowie Towarzystwa: prof. dr hab. Wacław Strykowski – prezes Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych, prof. dr hab. Ryszard Pęczkowski – Dziekan Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz prof. dr hab. Maciej Tanaś – Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Zgłoszenia udziału w konferencji przyjmowane są do 22 lipca 2019 roku. 

Więcej informacji o konferencji...

f t g m