Copyright 2024 - Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych

Towarzystwo

logo boxistnieje od 1995 roku i zajmuje się najnowszymi technologiami oraz mediami edukacyjnymi, prowadzi działania w zakresie technologii kształcenia i pedagogiki medialnej

Uniwersytet

uam boxTowarzystwo działa przy istniejącym od 1966 roku Zakładzie Technologii Kształcenia, jednostce Wydziału Studiów Edukacyjnych  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Poznań

poznan topsiedzibą Towarzystwa jest miasto Poznań, liczący się ośrodek nauki, przemysłu i handlu, znany m.in. z Międzynarodowych Targów Poznańskich

Zmarł prof. Marek Furmanek

marek furmanek27 lipca 2019
Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 25 lipca 2019 roku zmarł prof. dr hab. Marek Furmanek dziekan Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, założyciel i kierownik funkcjonującej na tej uczelni Katedry Mediów i Technologii Informacyjnych, były członek Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych. 

Profesor Marek Furmanek po ukończeniu elektroniki na Wydziale Automatyki i Elektroniki Politechniki Śląskiej oraz w Moskiewskim Instytucie Energetycznym, podjął w 1982 roku pracę na Wydziale Elektrycznym Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze. W 1988 roku został zatrudniony w Instytucie Techniki Wyższej Szkoły Pedagogicznej, gdzie kierował m.in. Zakładem Zastosowań Technik Komputerowych. W 1990 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych w zakresie elektroniki w Moskiewskim Instytucie Energetycznym. Stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie pedagogika otrzymał w Rosyjskiej Akademii Nauk w 1999 roku.

W prowadzonych badaniach prof. Marek Furmanek zajmował się mediami w pedagogice i edukacji, technologiami informacyjnymi w oddziaływaniach pedagogicznych oraz mechanizmami medialnej komunikacji społecznej. Był autorem lub współautorem licznych prac naukowych wydanych w kraju i za granicą, w tym podręcznika akademickiego, a także uczestnikiem licznych konferencji, w tym konferencji naukowych "Media a edukacja", współorganizowanych przez nasze Towarzystwo.

Drogi Panie Profesorze, zawsze pozostaniesz w naszej pamięci...

f t g m