Copyright 2024 - Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych

Towarzystwo

logo boxistnieje od 1995 roku i zajmuje się najnowszymi technologiami oraz mediami edukacyjnymi, prowadzi działania w zakresie technologii kształcenia i pedagogiki medialnej

Uniwersytet

uam boxTowarzystwo działa przy istniejącym od 1966 roku Zakładzie Technologii Kształcenia, jednostce Wydziału Studiów Edukacyjnych  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Poznań

poznan topsiedzibą Towarzystwa jest miasto Poznań, liczący się ośrodek nauki, przemysłu i handlu, znany m.in. z Międzynarodowych Targów Poznańskich

XI Konferencja Naukowa "Media a edukacja"

11mae22 grudnia 2019
Zapraszamy do udziału w jedenastej konferencji z cyklu "Media a edukacja", która odbędzie się w dniach 18-19 maja 2020 roku. Konferencje organizowane są w Poznaniu od 1997 roku przez Zakład Technologii Kształcenia Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM oraz Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych.

Od początku istnienia stanowią miejsce refleksji naukowej nad edukacją medialną – kształtowaniem umiejętności świadomego, krytycznego, odpowiedzialnego i selektywnego korzystania z nowych technologii oraz tworzenia i nadawania komunikatów medialnych.

Wielu edycjom konferencji towarzyszyły spotkania i wymiana doświadczeń z nauczycielami. Chcemy odnowić tę tradycję i specjalną ofertę kierujemy właśnie do nich.

Konferencję pod hasłem: “Media a edukacja. Przestrzeń relacji” pragniemy tematycznie odnieść nie tylko do roli relacji w życiu człowieka zanurzonego w świecie mediów, ale i cyberprzestrzeni, jako miejsca tworzenia lub podtrzymywania relacji interpersonalnych.

Relacje, edukacja, media. Czym jest relacja w edukacji, również tej medialnej? Koncentrowanie się na uczeniu się, z uwzględnieniem wzajemności i więzi emocjonalnej między ludźmi są ważnymi cechami tego rodzaju relacji, w które zaangażowani są pedagodzy. Wiele mówi się o relacjach w uczeniu się i rozwoju społeczności, najczęściej w dwóch ujęciach: edukacja dla relacji oraz edukacja poprzez relacje. Pierwsza z nich oznacza zdolność do rozwijania dobrych i satysfakcjonujących relacji interpersonalnych i jest postrzegana jako główny lub kluczowy powód wspierania uczenia się. Edukacja przez relacje oznacza, że relacje są podstawowym źródłem nauki (Smith 2001). Jakość relacji głęboko wpływa na możliwość pozostania ciekawym i otwartym na nowe doświadczenia, a także zdolność do dostrzegania związków i odkrywania znaczeń (Salzberger-Wittenberg i in. 1983).

Relacje „zdarzają się” przez cały czas, we wszystkich miejscach, we wszystkich częściach społeczeństwa i na wszystkich etapach rozwoju jednostek. Człowiek jako istota społeczna cały czas jest zaangażowany w relacje, które jednak wymagają współpracy i zaufania. Potrzeba zatem wysiłku, aby relacje społeczne przebiegały właściwie – i nie ma znaczenia czy miejscem kontaktu z drugim człowiekiem jest szkoła, dom, podwórko, portal społecznościowy czy forum internetowe. W tym kontekście coraz częściej zadajemy sobie pytania: kim staje się człowiek jako istota społeczna w obliczu nowych technologii? Czy media dają możliwość budowania lub rozwijania relacji personalnych czy wręcz przeciwnie – zaburzają je i utrudniają? Jakie wyzwania niesie nam wykorzystywanie sztucznej inteligencji?

Więcej informacji na stronie konferencji...

f t g m