Copyright 2024 - Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych

Towarzystwo

logo boxistnieje od 1995 roku i zajmuje się najnowszymi technologiami oraz mediami edukacyjnymi, prowadzi działania w zakresie technologii kształcenia i pedagogiki medialnej

Uniwersytet

uam boxTowarzystwo działa przy istniejącym od 1966 roku Zakładzie Technologii Kształcenia, jednostce Wydziału Studiów Edukacyjnych  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Poznań

poznan topsiedzibą Towarzystwa jest miasto Poznań, liczący się ośrodek nauki, przemysłu i handlu, znany m.in. z Międzynarodowych Targów Poznańskich

Zebranie władz Towarzystwa

office pixabay cc022 stycznia 2020
Po raz pierwszy w tym roku odbyło się zebranie władz Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych: Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Celem spotkania było podsumowanie 2019 roku oraz podjęcie licznych uchwał z zakresu bieżącej działalności stowarzyszenia.

W spotkaniu uczestniczyli: prezes prof. dr hab. Wacław Strykowski, wiceprezes mgr Rafał M. Socha, skarbnik dr Agnieszka Iwanicka, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej prof. dr hab. Natalia Walter, wiceprzewodnicząca mgr Maria Kaniewska oraz sekretarz mgr Aleksandra Dorota Smoleń.

W trakcie spotkania podsumowano rok 2019: zatwierdzono sprawozdanie merytoryczne Zarządu oraz sprawozdanie finansowe Towarzystwa – Komisja Rewizyjna bardzo wysoko oceniła zrealizowane działania. Ponadto Zarząd podjął uchwały w sprawie szczegółowych kierunków działania i planu pracy Towarzystwa na rok 2020, budżetu Towarzystwa na rok 2020, patronatu nad konkursem "Potyczki Informatyczne" oraz w sprawie współorganizacji XI Konferencji Naukowej "Media a edukacja".

W związku z przypadającą w dniu 8 lipca 2020 roku 25. rocznicą Zebrania Założycielskiego Towarzystwa, Zarząd ogłosił również Jubileuszu 25-lecia Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych, trwający do 31 grudnia 2020 roku. Przyjęto, że w trakcie Jubileuszu podjęte zostaną m.in. następujące działania:

  • zaakcentowanie 25-lecia Towarzystwa w trakcie XI Konferencji Naukowej „Media a edukacja. Przestrzeń relacji”,
  • wystąpienie o wyróżnienia dla członów Towarzystwa,
  • opracowanie monografii Towarzystwa.
f t g m