Copyright 2024 - Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych

Towarzystwo

logo boxistnieje od 1995 roku i zajmuje się najnowszymi technologiami oraz mediami edukacyjnymi, prowadzi działania w zakresie technologii kształcenia i pedagogiki medialnej

Uniwersytet

uam boxTowarzystwo działa przy istniejącym od 1966 roku Zakładzie Technologii Kształcenia, jednostce Wydziału Studiów Edukacyjnych  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Poznań

poznan topsiedzibą Towarzystwa jest miasto Poznań, liczący się ośrodek nauki, przemysłu i handlu, znany m.in. z Międzynarodowych Targów Poznańskich

Jubileusz 25-lecia Towarzystwa

slowackiego 20 wikimedia cc by sa 208 lipca 2020
25 lat temu odbyło się zebranie założycielskie Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych. Wśród założycieli byli m.in. prof. dr hab. Leon Leja – twórca polskiej szkoły technologii kształcenia, prof. dr hab. Wacław Strykowski, prof. dr hab. Stanisław Dylak oraz mgr Adam Pawłowski, obecny redaktor naczelny "Głosu Wielkopolskiego".

W skład Komitetu Założycielskiego weszli: prof. dr hab. Stanisław Dylak, mgr Włodzimierz Kaczmarek, mgr Anna Liebert, prof. dr hab. Wacław Strykowski oraz mgr Ireneusz Witkowski. 18 lipca 1995 roku członkowie założyciele spotkali się ponownie w celu uchwalenia statutu. 30 sierpnia 1995 roku Sąd Wojewódzki w Poznaniu Wydział I Cywilny dokonał rejestracji PTTiME. Na kolejnym Walnym Zebraniu Członków 29 listopada 1995 roku dokonano wyboru władz towarzystwa – prezesem wybrano prof. dr hab. Wacława Strykowskiego, który pełni tę funkcję nieprzerwanie do dnia dzisiejszego.

W związku z 25. rocznicą Zebrania Założycielskiego Towarzystwa, Zarząd ogłosił Jubileuszu 25-lecia Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych, trwający do 31 grudnia 2020 roku. Mamy nadzieję, że zmiana sytuacji epidemicznej związanej z COVID-19 pozwoli nam na godne uczczenie tej rocznicy.

f t g m