Copyright 2024 - Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych

Towarzystwo

logo boxistnieje od 1995 roku i zajmuje się najnowszymi technologiami oraz mediami edukacyjnymi, prowadzi działania w zakresie technologii kształcenia i pedagogiki medialnej

Uniwersytet

uam boxTowarzystwo działa przy istniejącym od 1966 roku Zakładzie Technologii Kształcenia, jednostce Wydziału Studiów Edukacyjnych  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Poznań

poznan topsiedzibą Towarzystwa jest miasto Poznań, liczący się ośrodek nauki, przemysłu i handlu, znany m.in. z Międzynarodowych Targów Poznańskich

Zebranie Zarządu Towarzystwa

office pixabay cc02 grudnia 2020
W reżimie sanitarnym odbyło się drugie w tym roku zebranie Zarządu Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych. Celem spotkania było omówienie spraw związanych z funkcjonowanie Towarzystwa w czasie pandemii COVID-19 oraz z przeniesieniem zaplanowanych na ten rok wydarzeń, na rok 2021.

Dotyczy to przede wszystkim XI Konferencji Naukowej "Media a edukacja. Przestrzeń relacji" oraz Jubileuszu 25-lecia Towarzystwa.

f t g m