Copyright 2024 - Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych

Towarzystwo

logo boxistnieje od 1995 roku i zajmuje się najnowszymi technologiami oraz mediami edukacyjnymi, prowadzi działania w zakresie technologii kształcenia i pedagogiki medialnej

Uniwersytet

uam boxTowarzystwo działa przy istniejącym od 1966 roku Zakładzie Technologii Kształcenia, jednostce Wydziału Studiów Edukacyjnych  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Poznań

poznan topsiedzibą Towarzystwa jest miasto Poznań, liczący się ośrodek nauki, przemysłu i handlu, znany m.in. z Międzynarodowych Targów Poznańskich

Od technologii kształcenia do edukacji medialnej...

Lista 100 202015 października 2020
Pod redakcją prof. dr hab. Andrzeja Gulczyńskiego i prof. dr hab. Zbigniewa Kruszewskiego ukazała się książka "Rola towarzystw naukowych w rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej". Jeden z artykułów opublikowanych w tomie podsumowuje 25 lat działalności Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych. 

Publikacja ukazała się nakładem Wydawnictwa Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i stanowi zbiór artykułów powstałych na bazie wystąpień wygłoszonych podczas II Kongresu Towarzystw Naukowych, który odbył się w Poznaniu 14 i 15 września 2018 roku. Jego celem było przedstawienie wkładu społecznego ruchu naukowego w rozwój i popularyzację nauki, a także jego osiągnięć w zakresie kształtowania świadomości narodowej i obywatelskiej. 

Tom otwierają artykuły dotyczące fundamentów społecznego ruchu naukowego. Tu znajduje się wypowiedź prof. Andrzeja Białasa, który uznał polskie towarzystwa naukowe za "prawdziwy skarb narodowy (...), który nie tylko znakomicie wzbogaca naszą pamięć historyczną i umacnia tradycję, ale, podobnie jak w przeszłości, również dzisiaj konsekwentnie i skutecznie służy budowaniu siły Najjaśniejszej Rzeczypospolitej". Drugą grupę stanowią referaty poświęcone działalności towarzystw związanej z odzyskiwaniem w 1918 roku niepodległości. W kolejnych rozdziałach, z podziałem na towarzystwa regionalne i branżowe, autorzy omawiają działalność poszczególnych towarzystw w minionym stuleciu.

Autorami artykułu "Od technologii kształcenia do edukacji medialnej – działalność Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych" jest prezes naszego Towarzystwa prof. dr hab. Wacław Strykowski oraz wiceprezes mgr Rafał M. Socha.

Więcej informacji o publikacji...

rola towarzyst naukowych ptpn

f t g m