Copyright 2024 - Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych

Towarzystwo

logo boxistnieje od 1995 roku i zajmuje się najnowszymi technologiami oraz mediami edukacyjnymi, prowadzi działania w zakresie technologii kształcenia i pedagogiki medialnej

Uniwersytet

uam boxTowarzystwo działa przy istniejącym od 1966 roku Zakładzie Technologii Kształcenia, jednostce Wydziału Studiów Edukacyjnych  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Poznań

poznan topsiedzibą Towarzystwa jest miasto Poznań, liczący się ośrodek nauki, przemysłu i handlu, znany m.in. z Międzynarodowych Targów Poznańskich

Z prac Zarządu Towarzystwa

office pixabay cc020 stycznia 2021
W trybie zdalnym odbyły się prace Zarządu Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych. Zarząd pod przewodnictwem prof. dr. hab. Wacława Strykowskiego podsumował rok 2020: przyjęto sprawozdanie merytoryczne Zarządu oraz sprawozdanie finansowe Towarzystwa. Ponadto Zarząd podjął uchwały w sprawie szczegółowych kierunków działania i planu pracy Towarzystwa na rok 2021 oraz budżetu Towarzystwa na rok 2021.

f t g m