Copyright 2024 - Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych

Towarzystwo

logo boxistnieje od 1995 roku i zajmuje się najnowszymi technologiami oraz mediami edukacyjnymi, prowadzi działania w zakresie technologii kształcenia i pedagogiki medialnej

Uniwersytet

uam boxTowarzystwo działa przy istniejącym od 1966 roku Zakładzie Technologii Kształcenia, jednostce Wydziału Studiów Edukacyjnych  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Poznań

poznan topsiedzibą Towarzystwa jest miasto Poznań, liczący się ośrodek nauki, przemysłu i handlu, znany m.in. z Międzynarodowych Targów Poznańskich

Nowe członkinie Towarzystwa

czlonkowie20 lutego 2021
Zarząd Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych podjął uchwałę w sprawie przyjęcia dwóch nowych członkiń do naszej organizacji. Wyrażamy podziękowanie, że swój akces do działań w ramach Towarzystwa złożyła pani mgr Katarzyna Bartkowiak z Zakładu Edukacji Medialnej Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz pani mgr Maria Zdziech z wydawnictwa edukacyjnego MAC.

f t g m